Naše renovačné práce na exteriérovej obnove Kaplnky Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej) v Topoľčanoch pokračujú etapou, ktorú by sme poeticky mohli nazvať: Statické objatie kaplnky. Na zadnej časti tejto sakrálnej časti sa totižto objavili už dávnejšie v stenách trhliny.

Už pred značným časom sa robili obdobné práce na širšej časti kaplnky (v lodi kostola), kde pozdĺž kostolnej lode sú namontované dve viditeľné kovové tiahla, aby stabilne udržiavali obe bočné steny stavby v rovnakej stabilnej polohe.
Takéto práce, ktoré zaisťujú statiku zadnej rotundovej steny sme robili práve i my dňa 9. júla 2021. Zadná rotundová stena sa naprieč po výške miestami zafixovala železnými sponami a v presbytériu sa namontovalo nové tiahlo, aby obe steny rotundového presbytéria sa zaistili a vzájomne sme ich zafixovali. Pomáhame tak lepšej statike sakrálnej stavby pre jej budúcnosť. Zároveň sa postupne po murárskej stránke obnovuje celkový sokel múru okolo celej kaplnky.
(DA)

image

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup