Na základe protiepidemiologického rozvoľňovania, ktoré v týchto dňoch vstupuje na Slovensku do platnosti, určujeme termíny 9-tich slávností 1. sv. prijímaní v našej farnosti. Samozrejme, že v určené dni bude potrebné dodržiavať tie nariadenia, ktoré budú aktuálne v platnosti a každému účastníkovi pri vstupe do kostola bude meraná teplota. Chceme tým zabezpečiť ochranu prvoprijímajúcich detí. Uvedomujeme si, že termíny a časy nie sú ideálne, avšak prosíme o pochopenie, že sa snažíme to upraviť tak, aby sme to spoločne všetko zvládli.

Slávnosti teda budú nasledovne, pričom spovedanie detí a ich blízkych bude vždy
v piatok pred slávnosťou v popoludňajších hodinách:


škola termín čas a ročník
ZŠ Škultétyho 5.6. 9:00 hod. (4. ročník) + 11:00 hod. (3. ročník)
ZŠ Tríbečská 12.6. 9:00 hod. (4. ročník) + 11:00 hod. (3. ročník)
CZŠ don Bosca 19.6. 9:00 hod. (4. ročník) + 11:00 hod. (3. ročník)
ZŠ Gogoľova 20.6. 12:00 hod. (spoločne 3. + 4 ročník)
ZŠ Hollého 26.6.  9:00 hod. (4. ročník) + 11:00 hod. (3. ročník)

Poznámky: Sobota 3.7. bude rezervovaná pre prípad, žeby niektorá slávnosť musela byť preložená. Vo vážnom prípade, že by termín slávnosti nevyhovoval, môžu sa rodičia dieťaťa bez obáv a s dôverou obrátiť na farský úrad.

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup