SLOVKO O DUCHOVNOM SV. PRIJÍMANÍ:
Raz SV. KATARÍNA SIENSKÁ zápasila s pochybnosťami o tom, či má duchovné prijímanie ...
07.4.2020
Živé vysielanie z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie
Drahí veriaci, prosíme zjednoťme sa pri každodennej modlitbe o 20:00 hod. v rodinách s ...
07.4.2020
Duchovné okienko
Tebe, Najsvätejšia Trojica, obetujeme zásluhy Ježiša Krista ako poďakovanie za to, že ...
07.4.2020

ČNOSŤ VO VÝCHOVE II.

Minule sme si naposledy v novembri, ešte pred misiami hovorili o výchove, ktorá vie život človeka tak veľmi ovplyvniť. Spomínali sme dôsledky zdôrazňovania niektorých teologických, filozofických tvrdení na úkor iných, ako boli napríklad jansenizmus v 17. storočí, ktorý priniesol do kresťanskej výchovy isté nezdravé puritánstvo.

ČNOSŤ VO VÝCHOVE II.

2. Puritánska výchova a dôsledky
Minule sme si naposledy v novembri, ešte pred misiami hovorili o výchove, ktorá vie život človeka tak veľmi ovplyvniť. Spomínali sme dôsledky zdôrazňovania niektorých teologických, filozofických tvrdení na úkor iných, ako boli napríklad jansenizmus v 17. storočí, ktorý priniesol do kresťanskej výchovy isté nezdravé puritánstvo.
Uvediem príklad dôsledkov puritánskej výchovy, aby nám ukázal, k čomu vlastne takáto výchova vedie.
Jeho detstvo nebolo jednoduché. Rozdiel medzi výchovou jeho matky a otca bol veľmi veľký. Jeho otec bol typický provinčný úradník – prísny, šetrný a pedantský. Matka svojho syna slepo milovala a dobre sa oňho starala, avšak otec sa o rodinu zaujímal len málo a radšej sedel v krčme alebo sa venoval svojej veľkej vášni – včelárstvu. Veľmi často uplatňoval vo výchove svojho syna telesné tresty, čo zanechalo na mladom Adolfovi hlboké následky – jeho dominantné správanie, pocit nadradenosti, túha ovládať a neschopnosť naviazať hlbšie citové vzťahy. Jeho pevná vôľa sa často dostávala do konfliktu s vôľou otca, čo spravidla vždy končilo bitkou.
Jeho meno je Adolf Hitler a všetci vieme veľmi dobre za aké činy je tento psychicky človek zodpovedný.

2.1. Čo puritánska výchova berie dieťaťu
Jedným z veľkých dobier, ktoré puritánska výchova dieťaťu berie, je spoluzodpovednosť za svoje činy a taktiež slobodu. Bez slobody je človek odsúdený byť strojom na plnenie očakávaní vlastných rodičov. Samozrejme, dnes je sloboda tak veľmi zdôrazňovaná, že toto sa dnes považuje až za zločin a rodičia, ktorí potierajú slobodu svojich detí sú vyhlasovaní spoločnosťou za zločincov a deti za úbohé obete.
My by sme sa dnes chceli vyhnúť takémuto predčasnému súdeniu, ale zamysleli by sme sa nad tým, čo vlastne puritánska výchova človeku berie a čo dáva.
a) Dieťa a jeho činy
Určite berie človeku schopnosť rozhodovať za seba. Povesť rodiny stojí v tejto výchove nad dobrom dieťaťa, a preto nie je žiadúce, aby dieťa urobilo niečo, čo je v rozpore s cieľmi rodiny, ktoré samozrejme určujú jej dospelí členovia, teda rodičia. Rozhodnutia detí by mohli všetko len pokaziť, a tak sú zlých rozhodnutí chránené.
b) Vzťahy dieťaťa
Puritánska výchova tiež ochudobňuje dieťa o citovú stránku vzťahov. Puritánsky vychované dieťa je neschopné vyjadrovať svoje pocity a city, pretože sa bojí odmietnutí, ktorými bolo počas detstva rodičmi zraňované. V striktnej puritánskej výchove je objatie, pohladenie, hnev a negatívne pocity neslušné a neprijateľné. Taktiež rodičia schvaľujú možných kamarátov.
Necháva dieťa odkázané v živote na rodičov, pretože nie je schopné nadviazania normálnych, rovnocenných a hlbokých vzťahov s neznámymi ľuďmi. Navyše je takéto dieťa neskôr bezbranné a ľahko manipulovateľné kvôli nízkemu sebavedomiu. Po sklamaniach je predsa len nútené prísť späť k známym osobám, nemá na koho sa obrátiť aj v dospelosti.
c) Vnútorný svet dieťaťa
Formuje v dieťati nezdravý vnútorný svet, často vzdialený od reality, čo je prvým predpokladom k psychickým poruchám. Zranené dieťa si vytvára vlastný svet plný predstáv a snov o tom, ako je niekým prijímané a milované. Mnohokrát sa z takéhoto myslenia stáva paranoidné myslenie a vážne poruchy osobnosti.
Môže to viesť až k oddeleniu svojho myslenia a podvedomia, ktoré si takýto človek takmer vôbec nepripúšťa.

2.2. Chyby rodičov
Pri takejto výchove rodič zabúda, že dieťa nie je jeho právom, že nie je jeho vlastník, ale rodič. Rodič, teda človek, ktorý je zodpovedný za výchovu, ale nie za to, akým človekom sa dieťa stane. Rodič je človek zodpovedný za to, že zakáže dieťaťu cigarety, ale nie za to, či bude v 18-tich fajčiť. Rodič je človek zodpovedný za to, aby pochopil a vysvetlil dôvody mravne dobrého života, nie za to, že sa dieťa rozhodne žiť s druhom, či družkou v jednom byte bez zaviazania sa k trvalému vzťahu, bez istoty budúcnosti ich vzťahu.
2.3. Príčiny puritanizmu
Chcem ešte poukázať na to, čo viedlo k takému rozšíreniu puritanizmu v spoločnosti a čo k tomu vedie rodičov dnes. Aby sme sa vedeli s problémami vysporiadať, potrebujeme odmaskovať príčiny zdanlivého dobra. Príčina je vo väčšine prípadov iná u otcov a iná u matiek.
U otcov je väčšinou príčinou k puritánskej výchove ich tendencia mať doma poriadok v rodine, bez nejakých konfliktov, pretože muži milujú ticho, poriadok a kľud. Je to túžba, ktorá nehľadí na odlišnosti a temperament, iskru a budúcnosť detí.
U matiek je príčina dômyselnejšie skrytá cudzím očiam. Matka chce svoje deti vychovať dobre, pretože v ženskom svete sa nerozmýšľa v kategórii osoby, ale v kategórii rodiny. Dieťa je pre matku jej obrazom, preto výchovu berie maximálne osobne. Matka, keď kritizujú jej dieťa cudzí, bráni ho zubami-nechtami pred všetkými, pretože sa bojí, čo si budú myslieť o ich rodine a o nej. Iné je to vnútri, keď ich nik cudzí nevidí.
Druhým, tiež veľmi častým motívom je predchádzajúca výchova, v ktorej bola vychovávaná matka. Keďže ako žena bola v minulosti voči tlaku rodičov bezbrannejšou, v srdci skrytý hnev na mamu, či otca, ktorí zničili jej detstvo, sa neuveriteľným spôsobom, ktorý nemáme čas tu vysvetľovať, prekrúti k tomu, že takisto vychováva svoje deti a dcéry zvlášť.

2.4. Záver
Koniec koncov vedie puritánska výchova človeka k nutkavému správaniu, na základe pocitov, ktoré niekedy nazývame svedomie, pričom však so svedomím, ktoré by malo byť hlasom rozumu nemajú nič spoločné! Vedú človeka k uzavretosti a osamotenému životu, k pasivite a úteku pred skutočným životom v závislosti, aj keď nie tej skutočnej, ale aspoň pomyslenej, teda k hodnoteniu situácií na základe toho, čo by povedal otec, matka, nie na základe rozumu, ktorý sa nám ponúka pre hľadanie skutočného dobra.
Na druhej strane je pravda, že puritánsky vychovaný človek má bohatý vnútorný svet, ktorý keď sa ukáže, môže byť obrovským pokladom pre dnešný povrchný svet. Na druhej strane riziko psychických porúch a zmrzačenia vnútra človeka je veľmi veľké, ako nám to dosvedčuje mnoho osôb vychovaných pri takýchto rodičoch.

Tomáš Stribula
kaplán

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Vlastnou bohoslužbou kresťanov je láska.