VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

PÔST...ZNAMENÁ HLADOVAŤ?

Otec išiel s deťmi na prechádzku a stretli svojho duchovného otca. Juraj s Helenkou sa naháňali...
19. Marec 2017

ALIKE

Čím skôr si uvedomíme, že žijeme len raz, tým skôr začneme skutočne žiť!
08. Január 2017

MINIŠTRANTI

,,Buďte dobrí,ak môžete."
(sv. Filip Neri)

 


kontakt: to.ministranti@gmail.com

 
  odkaz na miništrantskú facebook stránku

MINIŠTRANTSKÉ ZAHÁJENIE PRÁZDNIN 2013

Školský rok sa skončil a prišlo vytúžené leto.

VEĽKONOČNÁ ODMENA

V sobotu 5.mája 2012 sa odmeny dočkali aj mladší miništranti.

VEDELI STE,ŽE...

...celá Biblia je rozdelená na 1189 kapitol?

DUCHOVNÁ OBNOVA: ,,BUDOVANIE S ODPUSTENÍM"

V sobotu 18. februára 2012 sa oficiálne po prvýkrát v histórii topoľčianskych miništrantov uskutočnila duchovná obnova.

GESTÁ V LITURGII

Spoločné úkony a gestá majú zachovávať s rovnakou úctou všetci účastníci liturgického zhromaždenia. Sú prejavom jednoty a spoločenstva zhromaždených veriacich, vyjadrujú myseľ a duchovný postoj.

BOHOSLUŽOBNÉ PREDMETY

Sú predmety používané počas sv. omše. Môžme ich rozdeliť na:liturgické predmety, posvätné knihy a posvätné rúcha.

MODLITBA MINIŠTRANTA

Modlitba miništranta pred a po sv. omši.

KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Veľmi často sa uspokojujeme túžbou byť anjelmi v nebi a pritom zabúdame byť čestnými ľuďmi tu na zemi.
sv. František Saleský
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla