PRAJEM SI

Nikdy sa nevzdávaj svojich snov. Všetko, čo má prísť, príde v pravý čas. Len ver!
15. September 2017

KEĎ SA S MAMOU ROZÍDETE…

Včera sa ma opýtala dcéra: „Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si nechá dve deti...
16. Máj 2017

VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

FARSKÁ KNIŽNICA

 

Bolo to 13. mája 2004, keď v Topoľčanoch na námestí slávnostne otvorili a sprístupnili čitateľom knižnicu pri Farskom úrade Nanebovzatia Panny Márie. Tejto slávnosti sa zúčastnili zástupcovia mesta, okresných novín a správca farnosti vdp. Mons. Marián Dragúň, autor tohoto projektu. Vydýchli si i dobrovoľné pracovníčky, ktoré pripravovali evidenciu knižných fondov, aby mohli byť prakticky využité čitateľom. 

 Základom pre vznik knižnice bol knižný materiál, ktorý odkázal po smrti farskému spoločenstvu dlhoročný správca farnosti vdp. kanonik Dorušák. Išlo cca o 4.500 knižných titulov rozdelených do 27 odborov, ktoré ležali od jeho smrti nevyužité.V októbri 2003 nový správca farnosti vdp. Mons. Dragúň rozhodol na tejto základine zriadiť Knižnicu a sprístupniť ju farníkom. Dovtedajšie spracovávanie evidencie knižného fondu sa muselo urýchliť. Každá kniha dostala svoje evidenčné identifikačné číslo. Celá evidencia sa premietla do databázy počítača a knižnica mohla začať prevádzku, čo sa v máji 2004 aj uskutočnilo. Každý štvrtok od 16:00 h až do 17:45 h boli farníkom k dispozícii 3 dobrovoľné pracovníčky, ktoré zabezpečovali jej činnosť a tak to trvá i dodnes.

            Čo sa dialo za tých 10 rokov? V prvom rade značne vzrástol knižničný fond. Z pôvodných 4.487 knižných titulov evidujeme ku koncu roku 2013 celkom 6.152 kníh, čo je prírastok 1.665 kníh. Prispeli k tomu jednak darované knihy od farníkov, ale najmä od nášho správcu farnosti. Tiež z každoročnej finančnej podpory od Občianskeho združenia Nádej Topoľčany a Farskej charity bl. sestry Zdenky sa darí zakúpiť najnovšie vydávanú kresťanskú duchovnú literatúru. Aj samotná knižnica z dobrovoľných drobných príspevkov čitateľov zakúpila od začiatku činnosti 109 dobrých kvalitných kníh. Značný prírastok kníh potreboval aj väčšie priestory. Knižnica dostala ďalšiu menšiu miestnosť, do ktorej obetavý podnikateľ p. Vašš urobil a zmontoval regále. Dnes máme prehľadne uložené knihy v regáloch dvoch miestností.

             Čitateľská základňa predstavuje cca 70 čitateľov s vydaným čitateľským preukazom. Z toho 40 čitateľov navštevuje pravidelne knižnicu a zvyšných 30 čitateľov prichádza sporadicky jeden až dva krát do roka. Prevažujú síce ženy, ale muži (16 čitateľov) zase čítajú viac kníh. Ide viac – menej o staršiu a strednú generáciu rôznych profesií a najmä dôchodcov. Úplne nám chýba mládež a mladá generácia do 35 rokov. Tu sme zatiaľ nemali šancu prekonať moderné mediálne prostriedky. Tie vnášajú človeka do virtuálnej reality, čím sa snažia odučiť ľudí rozmýšľať. Čítaním kníh sa človek stáva menej manipulovateľný, lebo napomáha rozvoju vlastnej predstavivosti reálne rozmýšľať, kým v médiách je to určované tvorcami programov. Obsah médií nezmeníme, ale môžeme zmeniť svoj osobný prístup k ním. Veríme návrat k dobrej knihe. Po nasýtení sa médiami, preplnenými virtuálnymi programami sa opäť vráti človek k dobrej knihe. Presadzuje sa to už v kultúrnych krajinách Západnej Európy a preto veríme, že tento vývojový prúd príde aj k nám.

            Za obdobie svojej činnosti navštívili čitatelia knižnicu 3.078 ráz a vypožičali si 7.028 kníh. Pre lepšiu predstavu počas jednej služby prišlo 5 až 6 čitateľov, ktorí si zapožičali 13 až 14 kníh. Z hľadiska štruktúry ide dominantne o duchovnú literatúru a životopisy svätých, ktorá tvorí 60 % vypožičaných kníh, beletria predstavuje 20 % a zvyšných 20 % ostatné odbory ( história, osobnosti, psychológia, mariológia, dokumenty).

             V roku 2006 bola celá databáza knižnice premietnutá na internet. Tu je možné na adrese www.topolcany.fara.sk vybrať titul knihy, o ktorý má čitateľ záujem, poznačiť identifikačné číslo a tak sa pri návšteve knižnice ľahko dostať k požadovanej knihe. Zatiaľ tento spôsob využíva len málo čitateľov.

             Čo možno konštatovať na záver? Založenie knižnice bol jednoznačne veľmi pozitívny čin pre celé farské spoločenstvo. Je to veľký prínos pre duchovné obohatenie farníkov. Zatiaľ možnosti a kapacita knižnice nie sú dostatočne využité. Okrem duchovného rozvoja farníkov je význam knižnice i v tom, že sa snaží hodnotnú literatúru uchovať v dobrom stave i pre ďalšie generácie farníkov. Je to významné duchovné a kultúrne dedičstvo tejto farnosti, ktoré si máme viac vážiť. Knižnice a knihy sú už stáročia bohatým duchovným žriedlom a veríme, že i napriek súčasným virtuálnym formám ostanú aj v ďalších obdobiach. Naším prianím do budúcnosti je zvýšiť čitateľskú základňu a tak lepšie využiť knižnú kapacitu knižnice pre vnútorné obohatenie všetkých farníkov. K tomu nám Pán Boh pomáhaj.

 

            V Topoľčanoch 25. 5. 2014                                                                             Spracovala: Ing. Janíková, členka kolektívu knižnice.Knižnica sa nachádza na námestí M. R. Štefánika č. 65 v Topoľčanoch v priestoroch budovy vedľa Rímskokatolíckeho farského úradu na prvom poschodí.

 

Pre čitateľov je sprístupnená každý štvrtok v čase od 16:00 h do 17:30 h.

„Vďaka Ti Bože, za všetkých ľudí, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri zrealizovaní chodu Farskej knižnice.“
 

Celkom nájdených [ 4865 ] vydaní.
Evid. č.
Názov knihy
Autor
Rok vydania
52 - VE52
Obloha na dlani
Pittich, Kalmaněk
1983
51 - VE51
Okná vesmíru dokorán
Jiří Grygar
1989
50 - VE50
Poetika
Aristoteles
1944
49 - VE49
Fragment K 3
Vaculík a spol.
1990
48 - VE48
Fragment K 2
Vaculík a spol.
1990
47 - VE47
Boh náš priateľ
Pinard Boulavge
1944
46 - VE46
Atom v plnom svete
Percy Stulz
1973
45 - VE45
Fyzika jako dobrodružství poznání
Einstein
1962
44 - VE44
Etika jako věda
Bláha
1990
43 - VE43
Věda a teologie ve 20.století – kritika
Garadži
1974
42 - VE42
Človek vo vesmíre
Doubek
1969
41 - VE41
Útok na siedmy kontinent
Linde
1971
39 - VE39
Hledám kosmické civilizace
Karel Pacner
1976
38 - VE38
Stavba miest
E. Hruška
1970
37 - VE37
Kresťanská rodina
Larry Christenson
36 - VE36
Poučenie pre snúbencov
1971
35 - VE35
Poznámky k modlitbe
34 - VE34
Liber exsequiarum
J. Čížik
1968
33 - VE33
Poučenie o sviatosti krstu
J. Gábriš
1979
32 - VE32
Ordo missae cum populo
31 - VE31
Aleluja – modlit.kniha
Št. Janovscik
1912
30 - VE30
Pohrebné obrady
Július Gábriš
1976
29 - VE29
Veriť, ale prečo?
R. Wurmbrand
1992
28 - VE28
Verejné bohoslužby II.
Mihályfi Ákos
1937
27 - VE27
Verejné bohoslužby I.
Mihályfi Ákos
1937
26 - VE26
Liturgia hodín samé chvály
25 - VE25
Ordo paenitentiae
1977
24 - VE24
Obradoslovie
Richard Osvald
1924
23 - VE23
Liturgia
1995
22 - VE22
Náš život s Kristom
Pavol Janáč
1990
21 - VE21
Tajomstvá svätej omše
1968
20 - VE20
Výklad svätej omše
Dr. Pius Parsch
1948
19 - VE19
Výklad svätej omše
Dr. Pius Parsch
1948
18 - VE18
Výklad svätej omše
Dr. Pius Parsch
1948
17 - VE17
A liturgia schavinica ad provinciam Slovacam
1992
16 - VE16
Kristus žije v dejinách cirkvi II.
Pavol Janáč
1990
15 - VE15
Kristus žije v dejinách cirkvi I.
Pavol Janáč
1990
14 - VE14
Osobitní obrady
Emil Prokop
1991
13 - VE13
Ordo paenitentiae
1977
12 - VE12
Ordo paenitentiae
1977

KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Nech žiadna duša nepochybuje, hoci by bola najbiednejšia. Kým žije, každá môže dosiahnuť veľkú svätosť, lebo sila Božej milosti je veľká. Záleží len na nás, aby sme neodporovali Božiemu pôsobeniu.
Sv. Faustína I.
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
POKRSTÍME:
Dominik Kotešovský
Michal Macejka