DÔVERA SV. FAUSTÍNY

Každý štvrtok počas celodennej poklony Vám ponúkame podnet na zamyslenie a modlitbu na papieroch,...
20. Apríl 2016

POZNAVANIE BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Každý štvrtok počas celodennej poklony Vám ponúkame podnet na zamyslenie a modlitbu na papieroch,...
20. Apríl 2016

VEĽKONOČNÝ POKOJ

Každý štvrtok počas celodennej poklony Vám ponúkame podnet na zamyslenie a modlitbu na papieroch,...
15. Apríl 2016

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Vo farnosti Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch prijímajú kňazi úmysly na sväté omše dvojakým spôsobom.
Prvý spôsob poznajú veriaci ako tzv. terminované úmysly. Ide o úmysly na sväté omše, ktorých dátum odslúženia pozná obetujúci vopred. Kňazi ich odslúžia vo svätých omšiach v Po-Pia a v Ne ráno o 6:00 h, v So o 7:30 h a každý večer o 18:30 h (ak nie je vo farských oznamoch vyhlásené niečo iné). Zapisovanie terminovaných úmyslov prebieha raz ročne na celý nasledujúci kalendárny rok. Termín zapisovania je vždy vyhlásený vo farských oznamoch.
Druhý spôsob prijímania úmyslov na sväté omše poznajú veriaci pod názvom neterminované úmysly . To znamená, že ide o úmysly na sväté omše, ktorých termín odslúženia dopredu nie je známy. Keďže kňazi slúžia sväté omše napr. v školách a v nemocnici, je založená kniha intencií výlučne pre neterminované úmysly. Z tejto knihy potom kňazi slúžia úmysly na spomínaných miestach. Tieto úmysly môžu byť odslúžené aj v Po – Pia vo svätých omšiach o 6:30 h, ak nie je na tento termín dohodnutá pohrebná svätá omša, pretože sväté omše o 6:30 h sú vyhradené ako pohrebné. Neterminované úmysly sa zahlasujú v sakristii kostola vždy od Po – Ne po svätých omšiach, alebo v kancelárii farského úradu v úradných hodinách.
Vyberte obdobie: rok: Čas sv. omši:
 
Termín
Čas - Deň
Úmysel
1. Máj 2016
06:00 - nedeľa
† Ivan, Ľubomír a rodičia
2. Máj 2016
06:00 - pondelok
† Hedviga, Ján, rodičia, starí rodičia z oboch strán a Vladimír
3. Máj 2016
06:00 - utorok
† Ľudovít
4. Máj 2016
06:00 - streda
† Florián, Helena a Jozef
5. Máj 2016
06:00 - štvrtok
Za zdravie a B. pomoc pre rodinu Veličovú
6. Máj 2016
06:00 - piatok
† František a Jozefína
7. Máj 2016
06:00 - sobota
8. Máj 2016
06:00 - nedeľa
† Teodor a rodičia
9. Máj 2016
06:00 - pondelok
† Ľubor a Margita
10. Máj 2016
06:00 - utorok
† Ondrej a Iveta
11. Máj 2016
06:00 - streda
† členovia z rodín Balážovej a Lovásovej
12. Máj 2016
06:00 - štvrtok
† Ľudovít, Amália a Július
13. Máj 2016
06:00 - piatok
† Bohumil
14. Máj 2016
06:00 - sobota
15. Máj 2016
06:00 - nedeľa
† Jozef, rodičia a starí rodičia
16. Máj 2016
06:00 - pondelok
† Libor, Helena, Ján, Karol a Matilda
17. Máj 2016
06:00 - utorok
† rodičia a bratia
18. Máj 2016
06:00 - streda
† Ján a Alžbeta
19. Máj 2016
06:00 - štvrtok
† Jozefína a Vojtech
20. Máj 2016
06:00 - piatok
† rodičia a synovia
21. Máj 2016
06:00 - sobota
22. Máj 2016
06:00 - nedeľa
† Štefan a rodičia z oboch strán
23. Máj 2016
06:00 - pondelok
† Emil
24. Máj 2016
06:00 - utorok
† Jozef, Mária, Augustín a Július
25. Máj 2016
06:00 - streda
† Štefan, Anna, František, Jozef a Ján
26. Máj 2016
06:00 - štvrtok
† Ladislav, rodičia z oboch strán a Eva
27. Máj 2016
06:00 - piatok
† Jozef, Rozália, Irma, Margita
28. Máj 2016
06:00 - sobota
29. Máj 2016
06:00 - nedeľa
† Ignác, Františka a Hermína
30. Máj 2016
06:00 - pondelok
† Narcis, Alžbeta, Mária a rodičia
31. Máj 2016
06:00 - utorok
† Anton, Ján a Mária

KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Štedrosť a vďačnosť sa ešte nestretli.
Anglické príslovie
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
POKRSTÍME:
Karolína Horňáková
UZATVORIA SV. MANŽELSTVA:
Juraj Halíček a Michaela Jančeková
Jozef Michal a Jana Svitačová
ROZLÚČIME SA S:
Rastislav Grach vo veku: 47 rokov.
Milan Tirjak vo veku: 90 rokov.
PRIKÁZANÝ SVIATOK – Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
PRIKÁZANÝ SVIATOK – Svätých Petra a Pavla, apoštolov