DÔVERA SV. FAUSTÍNY

Každý štvrtok počas celodennej poklony Vám ponúkame podnet na zamyslenie a modlitbu na papieroch,...
20. Apríl 2016

POZNAVANIE BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Každý štvrtok počas celodennej poklony Vám ponúkame podnet na zamyslenie a modlitbu na papieroch,...
20. Apríl 2016

VEĽKONOČNÝ POKOJ

Každý štvrtok počas celodennej poklony Vám ponúkame podnet na zamyslenie a modlitbu na papieroch,...
15. Apríl 2016

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Vo farnosti Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch prijímajú kňazi úmysly na sväté omše dvojakým spôsobom.
Prvý spôsob poznajú veriaci ako tzv. terminované úmysly. Ide o úmysly na sväté omše, ktorých dátum odslúženia pozná obetujúci vopred. Kňazi ich odslúžia vo svätých omšiach v Po-Pia a v Ne ráno o 6:00 h, v So o 7:30 h a každý večer o 18:30 h (ak nie je vo farských oznamoch vyhlásené niečo iné). Zapisovanie terminovaných úmyslov prebieha raz ročne na celý nasledujúci kalendárny rok. Termín zapisovania je vždy vyhlásený vo farských oznamoch.
Druhý spôsob prijímania úmyslov na sväté omše poznajú veriaci pod názvom neterminované úmysly . To znamená, že ide o úmysly na sväté omše, ktorých termín odslúženia dopredu nie je známy. Keďže kňazi slúžia sväté omše napr. v školách a v nemocnici, je založená kniha intencií výlučne pre neterminované úmysly. Z tejto knihy potom kňazi slúžia úmysly na spomínaných miestach. Tieto úmysly môžu byť odslúžené aj v Po – Pia vo svätých omšiach o 6:30 h, ak nie je na tento termín dohodnutá pohrebná svätá omša, pretože sväté omše o 6:30 h sú vyhradené ako pohrebné. Neterminované úmysly sa zahlasujú v sakristii kostola vždy od Po – Ne po svätých omšiach, alebo v kancelárii farského úradu v úradných hodinách.
Vyberte obdobie: rok: Čas sv. omši:
 
Termín
Čas - Deň
Úmysel
1. September 2016
06:00 - štvrtok
† Alžbeta a Michal
2. September 2016
06:00 - piatok
† Anna, Jozef a rodičia
3. September 2016
06:00 - sobota
4. September 2016
06:00 - nedeľa
† Anna a rodičia
5. September 2016
06:00 - pondelok
† členovia z rodín
6. September 2016
06:00 - utorok
Za Božie požehnanie pre Máriu a Miroslava s rodinami
7. September 2016
06:00 - streda
† súrodenci a rodičia
8. September 2016
06:00 - štvrtok
† rodičia a krstní rodičia z oboch strán
9. September 2016
06:00 - piatok
† Štefan a rodičia
10. September 2016
06:00 - sobota
11. September 2016
06:00 - nedeľa
† Jozef, Dušan a rodičia z oboch strán
12. September 2016
06:00 - pondelok
† Mária, Hedviga a Jozef
13. September 2016
06:00 - utorok
† rodičia a Ján
14. September 2016
06:00 - streda
† Alžbeta
15. September 2016
06:00 - štvrtok
† Mária, Veronika a Alojz
16. September 2016
06:00 - piatok
† Helena a Ján
17. September 2016
06:00 - sobota
18. September 2016
06:00 - nedeľa
† Ľudovít
19. September 2016
06:00 - pondelok
† Mária, Jozef a Vladimír
20. September 2016
06:00 - utorok
† Marta a rodičia
21. September 2016
06:00 - streda
† Tibor, Alžbeta, Eva, Michal a Alžbeta
22. September 2016
06:00 - štvrtok
† Hieronym
23. September 2016
06:00 - piatok
† Štefan, Helena a ich rodičia
24. September 2016
06:00 - sobota
25. September 2016
06:00 - nedeľa
† Vladimír
26. September 2016
06:00 - pondelok
† Margita a Lubor
27. September 2016
06:00 - utorok
Za zdravie a Božie požehnanie
28. September 2016
06:00 - streda
† Jozef, Štefan a Alžbeta
29. September 2016
06:00 - štvrtok
† Michal
30. September 2016
06:00 - piatok
† Ladislav, rodičia z oboch strán a súrodenci

KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Musíte ľudí milovať, ak ich chcete zmeniť.
Pestalozzi
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
POKRSTÍME:
Dávid Štreicher
UZATVORIA SV. MANŽELSTVA:
Peter Oršovský a Margita Vrábľová
ROZLÚČIME SA S:
Mária Vilinová vo veku: 92 rokov.
Eva Jonášková vo veku: 80 rokov.