VINCENT DE PAUL (24.4.1581−27.9.1660)

Francúzsky rímskokatolícky kňaz, rehoľník, bol zbožný, plný viery, nadšenia a horlivosti,...
19. September 2015

RUDOLF DILONG (1.8.1905 ̶ 7.4.1986)

Reprezentanta katolíckej literárnej moderny, františkánskeho kňaza, označili aj za mága...
23. August 2015

MATKA TERÉZIA Z KALKATY

Stala sa symbolom milosrdenstva pre našu dobu. Osemnásťročná vstúpila do rehole loretánskych...
23. August 2015

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Vo farnosti Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch prijímajú kňazi úmysly na sväté omše dvojakým spôsobom.
Prvý spôsob poznajú veriaci ako tzv. terminované úmysly. Ide o úmysly na sväté omše, ktorých dátum odslúženia pozná obetujúci vopred. Kňazi ich odslúžia vo svätých omšiach v Po-Pia a v Ne ráno o 6:00 h, v So o 7:30 h a každý večer o 18:30 h (ak nie je vo farských oznamoch vyhlásené niečo iné). Zapisovanie terminovaných úmyslov prebieha raz ročne na celý nasledujúci kalendárny rok. Termín zapisovania je vždy vyhlásený vo farských oznamoch.
Druhý spôsob prijímania úmyslov na sväté omše poznajú veriaci pod názvom neterminované úmysly . To znamená, že ide o úmysly na sväté omše, ktorých termín odslúženia dopredu nie je známy. Keďže kňazi slúžia sväté omše napr. v školách a v nemocnici, je založená kniha intencií výlučne pre neterminované úmysly. Z tejto knihy potom kňazi slúžia úmysly na spomínaných miestach. Tieto úmysly môžu byť odslúžené aj v Po – Pia vo svätých omšiach o 6:30 h, ak nie je na tento termín dohodnutá pohrebná svätá omša, pretože sväté omše o 6:30 h sú vyhradené ako pohrebné. Neterminované úmysly sa zahlasujú v sakristii kostola vždy od Po – Ne po svätých omšiach, alebo v kancelárii farského úradu v úradných hodinách.
Vyberte obdobie: rok: Čas sv. omši:
 
Termín
Čas - Deň
Úmysel
1. Október 2015
06:00 - štvrtok
† Jozef
2. Október 2015
06:00 - piatok
† Mária a Miroslav
3. Október 2015
06:00 - sobota
4. Október 2015
06:00 - nedeľa
Poďakovanie pri dožití 50 rokov života
5. Október 2015
06:00 - pondelok
† Eduard, Ondrej, Elvíra, Zdenko a Matej
6. Október 2015
06:00 - utorok
† Gustáv, Mária, František a ich rodičia
7. Október 2015
06:00 - streda
† Mária, Pavol a rodičia z oboch strán
8. Október 2015
06:00 - štvrtok
† Veronika, Michal, Božena a Margita
9. Október 2015
06:00 - piatok
† starí rodičia, otec a Róbert
10. Október 2015
06:00 - sobota
11. Október 2015
06:00 - nedeľa
† Terézia a Jozef
12. Október 2015
06:00 - pondelok
† Jozef
13. Október 2015
06:00 - utorok
† František a rodičia z oboch strán
14. Október 2015
06:00 - streda
† Ľubomír a rodičia z oboch strán
15. Október 2015
06:00 - štvrtok
† Emil, Margita a Protázia
16. Október 2015
06:00 - piatok
† Pavol, rodičia a súrodenci
17. Október 2015
06:00 - sobota
18. Október 2015
06:00 - nedeľa
† Miroslav
19. Október 2015
06:00 - pondelok
† Ján, Augustína, deti a príbuzní
20. Október 2015
06:00 - utorok
† Alžbeta a Štefan
21. Október 2015
06:00 - streda
† Magdaléna a Rudolf
22. Október 2015
06:00 - štvrtok
† Štefan, Ľudovít a rodičia
23. Október 2015
06:00 - piatok
† Anna
24. Október 2015
06:00 - sobota
25. Október 2015
06:00 - nedeľa
† Augustína, Jozef, Karolína a Ján
26. Október 2015
06:00 - pondelok
† Ján, Mária, Štefan a rodičia
27. Október 2015
06:00 - utorok
† Ľudovít
28. Október 2015
06:00 - streda
† Emília
29. Október 2015
06:00 - štvrtok
† Eva a rodičia
30. Október 2015
06:00 - piatok
† Gustáv, Peter a rodičia z oboch strán
31. Október 2015
06:00 - sobota

KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Peniaze šťastie nedávajú, ale každý si to chce osobne overiť...
Štefan Kisielewski
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
UZATVORIA SV. MANŽELSTVA:
Dávid Selecký a Zuzana Kuzmová
ROZLÚČIME SA S:
Benedikt Grežďo vo veku: 76 rokov.
Topoľčianska púť
1. Adventná nedeľa
Jubilejný rok milosrdenstva.
Vianoce
Silvester