DÔVERA SV. FAUSTÍNY

Každý štvrtok počas celodennej poklony Vám ponúkame podnet na zamyslenie a modlitbu na papieroch,...
20. Apríl 2016

POZNAVANIE BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Každý štvrtok počas celodennej poklony Vám ponúkame podnet na zamyslenie a modlitbu na papieroch,...
20. Apríl 2016

VEĽKONOČNÝ POKOJ

Každý štvrtok počas celodennej poklony Vám ponúkame podnet na zamyslenie a modlitbu na papieroch,...
15. Apríl 2016

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Vo farnosti Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch prijímajú kňazi úmysly na sväté omše dvojakým spôsobom.
Prvý spôsob poznajú veriaci ako tzv. terminované úmysly. Ide o úmysly na sväté omše, ktorých dátum odslúženia pozná obetujúci vopred. Kňazi ich odslúžia vo svätých omšiach v Po-Pia a v Ne ráno o 6:00 h, v So o 7:30 h a každý večer o 18:30 h (ak nie je vo farských oznamoch vyhlásené niečo iné). Zapisovanie terminovaných úmyslov prebieha raz ročne na celý nasledujúci kalendárny rok. Termín zapisovania je vždy vyhlásený vo farských oznamoch.
Druhý spôsob prijímania úmyslov na sväté omše poznajú veriaci pod názvom neterminované úmysly . To znamená, že ide o úmysly na sväté omše, ktorých termín odslúženia dopredu nie je známy. Keďže kňazi slúžia sväté omše napr. v školách a v nemocnici, je založená kniha intencií výlučne pre neterminované úmysly. Z tejto knihy potom kňazi slúžia úmysly na spomínaných miestach. Tieto úmysly môžu byť odslúžené aj v Po – Pia vo svätých omšiach o 6:30 h, ak nie je na tento termín dohodnutá pohrebná svätá omša, pretože sväté omše o 6:30 h sú vyhradené ako pohrebné. Neterminované úmysly sa zahlasujú v sakristii kostola vždy od Po – Ne po svätých omšiach, alebo v kancelárii farského úradu v úradných hodinách.
Vyberte obdobie: rok: Čas sv. omši:
 
Termín
Čas - Deň
Úmysel
1. Júl 2016
06:00 - piatok
† Rudolf, rodičia z oboch strán a Branislav
2. Júl 2016
06:00 - sobota
3. Júl 2016
06:00 - nedeľa
† Helmut a rodičia
4. Júl 2016
06:00 - pondelok
† rodičia, starí rodičia a krstní rodičia
5. Júl 2016
06:00 - utorok
† František, Alena, Anna a starí rodičia z oboch strán
6. Júl 2016
06:00 - streda
Poďakovanie pri dožití 40 r. a za zdravie a Božiu pomoc
7. Júl 2016
06:00 - štvrtok
† Štefan, Tomáš, Ján a Mária
8. Júl 2016
06:00 - piatok
† Zuzana, Juraj a ich deti
9. Júl 2016
06:00 - sobota
10. Júl 2016
06:00 - nedeľa
† Jozef a rodičia
11. Júl 2016
06:00 - pondelok
† Jozef, Veronika, Štefan a Mária
12. Júl 2016
06:00 - utorok
† Mária a Ján
13. Júl 2016
06:00 - streda
† Melánia, Jozef a rodičia
14. Júl 2016
06:00 - štvrtok
† Ivan a rodičia z oboch strán
15. Júl 2016
06:00 - piatok
† Ján, Emil, Eva a rodičia
16. Júl 2016
06:00 - sobota
17. Júl 2016
06:00 - nedeľa
† Jaroslav, Elena, Artúr a Valéria
18. Júl 2016
06:00 - pondelok
† Eliáš, Amália, Matej a Mária
19. Júl 2016
06:00 - utorok
† Apolónia, Emil a rodičia z oboch strán
20. Júl 2016
06:00 - streda
† rodičia z oboch strán
21. Júl 2016
06:00 - štvrtok
† Mária, Ján, Štefan a rodičia
22. Júl 2016
06:00 - piatok
† František, Agneša a ich rodičia
23. Júl 2016
06:00 - sobota
24. Júl 2016
06:00 - nedeľa
† Imrich, rodičia z oboch strán a súrodenci
25. Júl 2016
06:00 - pondelok
† Pavlína, Vincent, Karol a bratia
26. Júl 2016
06:00 - utorok
† Helena, František a ich rodičia
27. Júl 2016
06:00 - streda
† Teodor a Anna
28. Júl 2016
06:00 - štvrtok
† Ľubomír
29. Júl 2016
06:00 - piatok
† Jozef, Marta a rodičia z oboch strán
30. Júl 2016
06:00 - sobota
31. Júl 2016
06:00 - nedeľa
† Jolana a rodičia

KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Dar, ktorý nie je obetou, nie je darom.
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
PRIKÁZANÝ SVIATOK – Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
PRIKÁZANÝ SVIATOK – Svätých Petra a Pavla, apoštolov