ALIKE

Čím skôr si uvedomíme, že žijeme len raz, tým skôr začneme skutočne žiť!
08. Január 2017

DÔVERA SV. FAUSTÍNY

Každý štvrtok počas celodennej poklony Vám ponúkame podnet na zamyslenie a modlitbu na papieroch,...
20. Apríl 2016

POZNAVANIE BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Každý štvrtok počas celodennej poklony Vám ponúkame podnet na zamyslenie a modlitbu na papieroch,...
20. Apríl 2016

VITAJTE NA NAŠEJ FARSKEJ STRÁNKE!

2 % PRE OZ NÁDEJ TOPOĽČANY

Vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie (na stolíku pri Katolíckych novinách) a tiež na našej stránke sa nachádzajú tlačivá na darovanie 2% daní z príjmu pre Občianske združenie Nádej Topoľčany. Kto chce a môže pomôcť Združeniu, môže si tlačivo z kostola vziať (prípadne z netu stiahnúť, vypísať a vytlačiť) na podporu charitatívnych aktivít, z ktorých – vďaka vašej podpore – mohlo OZ podporiť napr. farské výlety detí, letný detský farský tábor, poskytnúť pomoc sociálne slabším rodinám i jednotlivcom, uskutočniť adopciu na diaľku a mnohé iné aktivity zamerané predovšetkým v našej farnosti.

OZNÁMENIE O VÝBEROVOM KONANÍ NA FUNKCIU RIADITEĽA SZŠ SV. VINCENTA DE PAUL

Rímskokatolícka cirkev biskupstvo Nitra vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Strednej zdravotníckej školy sv. Vincenta de Paul v Topoľčanoch. V Prílohe nájdete podrobné informácie.

OZNÁMENIE VÝBEROVÉHO KONANIA NA FUNKCIU RIADITEĽA GYMNÁZIA SV. VINCENTA DE PAUL

Rímskokatolícka cirkev biskupstvo Nitra vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Gymnázia sv. Vincenta de Paul v Topoľčanoch. V Prílohe nájdete podrobné informácie.

RÁCHELINA VINICA - VÍKEND PRE ŽENY SO SKÚSENOSŤOU UMELÉHO ALEBO SPONTÁNNEHO POTRATU

Diecézne pastoračné centrum pre rodinu v Banskej Bystrici organizuje
24. - 26.februára 2017 víkendový duchovno-terapeutický program s názvom Ráchelina vinica, ktorý je určený príbuzným potrateného dieťaťa a vykonávateľom potratov.

Ak vieš o niekom so skúsenosťou umelého potratu, ponúkni možnosť zúčastniť sa víkendového programu Ráchelina vinica, ktorý prináša uzdravenie do života matky, otca, súrodencov, starých rodičov i zdravotníkov zainteresovaných do potratu.

Neváhaj povzbudiť tieto trpiace duše, nič nemôžu stratiť, pričom veľa získajú!

1.SV. PRIJÍMANIE 2017

Rodičom prvoprijímajúcich detí oznamujeme, že tento rok bude v našej farnosti 1. sväté prijímanie po sobotách nasledovne:
6. mája o 10:00 h CZŠ sv. Don Bosca
20. mája o 10:00 h ZŠ Tribečská
27. mája o 09:00 h ZŠ Gogolova; 11:00 h ZŠ Hollého
3. júna o 10:00 h ZŠ Škultétyho

RODINNO-MLÁDEŽNÍCKA SV. OMŠA

I v novom roku naďalej pokračujeme v slávení rodinno-mládežníckych sv. omší v našom farskom chráme, vždy v sobotu o 18:30h. Tieto sv. omše sa slávia v rodinnej atmosfére. Po skončení sv. omše nasleduje krátka adorácia pred vyloženou Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Všetci sme čo najsrdečnejšie pozvaní!

Záznam z Live prenosu: https://www.youtube.com/watch?v=usLf7ctqB78

ŽEHNAJÚCA MODLITBA RODIČA ZA SVOJE DIEŤA (SVOJE DETI)

Je dobré pre budúcnosť svojich detí, keď sa rodičia modlia za svoje dieťa. Možností je veľmi veľa. Dávame vám do ponuky modlitbu, ktorá je sama o sebe "silná". Oporúčame ju nielen matkám a otcom (poprípade sa ju spoločne modlievať), ale i krstným a starým rodičom.

VIANOČNÝ VINŠ PRE VŠETKÝCH

Vo vianočné sviatky, poviem vám vinš krátky… Kristus Pán je narodený, tak nebuďme zarmútení, ale sa z neho radujme a na slávu jeho prespevujme. To mu bude veľmi milé, dá nám sviatky šťastlivé, a život bez veľkých starostí. Prajem vám vo sviatky Božie len dôvody k radosti, zdravia, pokoja a lásky do sýtosti. Nech Vám Božie požehnanie nadelí hojnosť mnohých milostí, aby sme sa raz všetci stretli v blaženej večnosti.

RADOSTNÁ ZVESŤ KOLEDNÍKOV

Prostredníctvom tohto videa chceme pozvať a povzbudiť všetkých ľudí dobrej vôle, aby počas Vianoc s radosťou privítali vo svojich domovoch koledníkov a vypočuli si zvesť o narodení Pána. Aj TY môžeš urobiť dobrú vec! V našej farnosti sa bude koledovať 25.decembra 2016. Zahlásiť sa môžete v sakristii po sv. omšiach alebo na tel.č. 0948 855 147.
Video vo vnútri článku

ADVENTNÁ AKTIVITA PRE RODINY

Nastal čas adventu, počas ktorého sa pripravujeme na príchod Pána Ježiša. Na spestrenie a hlbšie prežívanie tohto obdobia sme si pre vás, milé rodiny, pripravili adventnú aktivitu s názvom VYBUDUJME PRÍBYTOK PÁNOVI.
Ďalšie informácie a materiály vo vnútri článku.

KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Čo dáva zmysel životu, dáva zmysel i smrti.
Antoine de saint-Exupéry
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
UZATVORIA SV. MANŽELSTVA:
Martin Handl a Simona Jursová
ROZLÚČIME SA S:
Matej Macejka vo veku: 4 rokov.