DÔVERA SV. FAUSTÍNY

Každý štvrtok počas celodennej poklony Vám ponúkame podnet na zamyslenie a modlitbu na papieroch,...
20. Apríl 2016

POZNAVANIE BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Každý štvrtok počas celodennej poklony Vám ponúkame podnet na zamyslenie a modlitbu na papieroch,...
20. Apríl 2016

VEĽKONOČNÝ POKOJ

Každý štvrtok počas celodennej poklony Vám ponúkame podnet na zamyslenie a modlitbu na papieroch,...
15. Apríl 2016

VITAJTE NA NAŠEJ FARSKEJ STRÁNKE!

 
  Nájdete nás aj na sociálnej sieti Facebook.


 
Z kalendára výročí v prvom polroku 2016 (6 medailónov významných osobností - kresťanov)

Facebook stránky: Farská stránka  Farská čitáreň - skupina  Modlitebná nástenka - skupina  Miništranti

Fotografie pátra Eliasa Vellu nájdete: tu

SPOMIENKA NA NÁSILNÉ UKONČENIE PRÁCE SESTIER VICENTIEK V NAŠEJ NEMOCNICI

24. augusta 2016 sme si v nemocničnej kaplnke SVÄTÉHO KRÍŽA v Topoľčanoch pripomenuli dve výročia topoľčianskej nemocnice, ktoré sú aj spojené s rehoľou Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Poul – sestier vincentiek.

Pred sv. omšou nám pripomenula pani doktorka Hulová - vrchná sestra na operačných sálach v Topoľčanoch udalosti s pred 60 rokov.
24082016_HulovaNemocnicnaKaplnkaTopolcany.mp3
Sv. omšu celebroval náš pán dekan Mons. ThLic. Marián Dragúň.

PUTOVANIE NA SKALKU PRI TRENČÍNE

V prebiehajúcom Roku milosrdenstva budeme ako farnosť putovať na Skalku pri Trenčíne, kde je jedna z troch svätých brán v našej diecéze. Chceme predovšetkým pozvať rodiny, deti a mládež k modlitbe uprostred krásneho prostredia tohto pútnického miesta. Deti a mládež majú cestu zadarmo, dospelí budú ako cestovné platiť 4 eurá. Túto púť plánujeme realizovať v pondelok 29. augusta, kedy je deň voľna. Prihlasovať sa môžete v sakristii po sv. omšiach.

PÁTER ELIAS VELLA VO FARNOSTI

Na sviatok Nanebovzatia Panny Márie, 15. augusta, večernú sv. omšu o 18:30 h spojenú s modlitbou za vnútorné uzdravenie, celebroval páter Elias Vella, OFM, Conv.

Nahrávku sv. omše si môžete prevziať na tejto linke:
http://www.topolcany.fara.sk/mp3/EliasVellaTopolcany15082016Ch.mp3

SV. OMŠE PRED OBEDOM

Dávame vám do pozornosti, že v letných mesiacoch nebudú bývať sväté omše o 11:30 h v stredu, ale iba v piatok. V stredy budú sväté omše ráno o 6:00 h a 6:30 h a večer o 18:30 h. Piatky budú sväté omše ráno o 6:00 h, pred obedom o 11:30 h a večer o 18:30 h.

ÚRADNÉ HODINY POČAS LETA

Počas letných prázdnin budú upravené úradné hodiny v kancelárii Farského úradu. Stránkové dni budú v pondelok, stredu a piatok, nestránkové v utorok a vo štvrtok.

CELODENNÁ POKLONA

V pondelok 4. júla pripadá v našej farnosti každoročne predpísaná celodenná poklona sviatosti Oltárnej v rámci diecézy. Po skončení ranných svätých omší bude vyložená najsvätejšia sviatosť Oltárna. Od 8:00 h do 16:00 h budú mať každú hodinu adoráciu spoločenstvá (zoznam vo vnútri článku).Zavŕšením tohto slávnostného dňa pre našu farnosť bude večerná svätá omša, na ktorú vás všetkých čo najsrdečnejšie pozývame. Sláviť ju budú terajší kňazi našej farnosti a kazateľom bude ThDr. Jozef Švercel.

PÚŤ ŽIAKOV A UČITEĽOV ZŠ SV. DON BOSCA

Slávenie Mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva oznámil pápež František. Je to aktuálna výzva na prebudenie svedomia. Svätý Otec František chce, aby všetci veriaci zakúsili blízkosť Boha – Otca. Preto vyhlásil široké možnosti odpustenia hriechov. Žiaci ZŠ spolu so svojimi učiteľmi prežívajú Rok milosrdenstva viacerými duchovnými aktivitami. Fotogaléria: http://www.topolcany.fara.sk/fotogaleria/put-ziakov-a-ucitelov-zs-sv-don-bosca.html

SANT'EGIDIO TOPOĽČANY - TOTO SME MY

Komunita Sv. Egídia je spoločenstvo nielen mladých ľudí, ktorí sa snažia pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. Srdečne ťa pozývame každý pondelok o 14:00 na faru v Topoľčanoch, kde sa spoločne pomodlíme, pripravíme kávu a chlieb a prichádzame do ulíc mesta za našimi priateľmi bez domova.
Video vo vnútri článku.

HLAS ZVONOV

Volám sa Peter Čieško a som rímsko-katolícky kňaz pôsobiaci ako kaplán v Topoľčanoch, ktoré sú zároveň mojím rodným mestom. Poznám ho odmalička a jeho návšteva bola vždy spojená aj s návštevou farského chrámu Nanebovzatia Panny Márie, ktorý je situovaný v strede námestia a vytvára tak dojem, že je srdcom tohto mesta, alebo to tak aspoň v minulosti bolo.

VEĽKONOČNÝ VINŠ

Prajem zo srdca všetkým Vám, aby milosrdenstvo Veľkej noci bolo Vám vždy na pomoci. Nech Božia milosrdná láska premieňa Váš život celý. Želám trpiacim útechu, hriešnym milosť, chorým zdravie, smutným radosť, úspešným pokoru, malomyseľným nádej. Aby nám tak dary zmŕtvychvstalého Krista priniesli to, čo najviac potrebujeme v živote našej viery. Aby sme celým naším životom ospevovali Pánovo milosrdenstvo, ktoré trvá naveky. Prajem požehnanú milostiplnú Veľkú noc Vám všetkým.(Mons. ThLic. Marian Dragúň, správca farnosti)

KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Na vodopáde je najkrajšie to, že padá, na človekovi to, že vstáva.
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
UZATVORIA SV. MANŽELSTVA:
Miroslav Kohút a Kristína Mičúneková