DÔVERA SV. FAUSTÍNY

Každý štvrtok počas celodennej poklony Vám ponúkame podnet na zamyslenie a modlitbu na papieroch,...
20. Apríl 2016

POZNAVANIE BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Každý štvrtok počas celodennej poklony Vám ponúkame podnet na zamyslenie a modlitbu na papieroch,...
20. Apríl 2016

VEĽKONOČNÝ POKOJ

Každý štvrtok počas celodennej poklony Vám ponúkame podnet na zamyslenie a modlitbu na papieroch,...
15. Apríl 2016

VITAJTE NA NAŠEJ FARSKEJ STRÁNKE!

PUTOVANIE RELIKVIÍ BL. BRATA KAROLA DE FOUCAULDA

Malé sestry Ježišove nás pozývajú na budúcu nedeľu, 2. októbra 2016,do Topoľčianskeho farského chrámu k relikvii blahoslaveného brata Karola de Foucaulda, z príležitosti stého výročia jeho smrti. Táto relikvia putuje po Európe a zavíta aj k nám. O 15:00 h bude tu v kostole premietaný krátky dokumentárny film o jeho živote. Od 15:30 h do 16:00 h bude animovaná adorácia. Poklona sviatosti Oltárnej bude potom pokračovať do večernej svätej omše. Po nej bude možnosť osobne uctiť si relikviu.

RODINNO-MLÁDEŽNÍCKA SV. OMŠA

Začatím nového šk.roka naďalej pokračujeme v slávení rodinno-mládežníckych sv. omší v našom farskom chráme, vždy v sobotu o 18:30h. Tieto sv. omše sa slávia v rodinnej atmosfére. Po skončení sv. omše nasleduje krátka adorácia pred vyloženou Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Všetci sme čo najsrdečnejšie pozvaní!

MUZIKÁL MILOSRDNÍ AKO OTEC

Po úspešnom muzikáli v Roku Sedembolestnej P. Márie sestričky vykupiteľky spolu s ochotníkmi z našej farnosti pripravili aj v tomto Roku milosrdenstva nový muzikál s názvom Milosrdní ako otec, ktorý nám priblíži podobenstvo o márnotratnom synovi. Chceme vás všetkých aj touto cestou pozvať na premiéru tohto predstavenia, a síce v nedeľu, 25. septembra 2016, o 16:00h v kultúrnom dome – čapkárni.
Upútavka a plagát vo vnútri článku!

TOPOĽČIANSKA PÚŤ A DUCHOVNÁ OBNOVA V ROKU MILOSRDENSTVA

Tohoročná púť v Roku milosrdenstva bola spojená s duchovnou obnovou, ktorú viedol páter z rehole pallotínov Peter Klubert SAC. On nás sprevádzal všetkými prednáškami a slávil večerné sv. omše vo štvrtok, piatok a v sobotu. Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia bola každý deň od 18.00 Hod. Program duchovnej obnovy si môžete prečítať v detaile tohto článku. V nedeľu 11.9.2016 o 10.30 Hod. bola slávnostná sv. omša pred oltárom Lurdskej P.Márie, ktorú celebroval Mons. Peter Brodek, generálny vikár.
SÚ DOSTUPNÉ MP3 NAHRÁVKY K PREVZATIU - V ČLÁNKU.

SVÄTÁ MATKA TEREZA

V nedeľu,4.septembra 2016,vyhlásil pápež František pri kanonizačnej slávnosti vo Vatikáne za svätú Matku Terezu z Kalkaty, zakladateľku Misionárok lásky.Hymna k svätorečeniu Matky Terezy vo vnútri článku.

SPOMIENKA NA NÁSILNÉ UKONČENIE PRÁCE SESTIER VICENTIEK V NAŠEJ NEMOCNICI

24. augusta 2016 sme si v nemocničnej kaplnke SVÄTÉHO KRÍŽA v Topoľčanoch pripomenuli dve výročia topoľčianskej nemocnice, ktoré sú aj spojené s rehoľou Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Poul – sestier vincentiek.Pred sv. omšou nám pripomenula pani doktorka Hulová - vrchná sestra na operačných sálach v Topoľčanoch udalosti s pred 60 rokov.
24082016_HulovaNemocnicnaKaplnkaTopolcany.mp3
Sv. omšu celebroval náš pán dekan Mons. ThLic. Marián Dragúň.

PÁTER ELIAS VELLA VO FARNOSTI

Na sviatok Nanebovzatia Panny Márie, 15. augusta, večernú sv. omšu o 18:30 h spojenú s modlitbou za vnútorné uzdravenie, celebroval páter Elias Vella, OFM, Conv.

Nahrávku sv. omše si môžete prevziať na tejto linke:
http://www.topolcany.fara.sk/mp3/EliasVellaTopolcany15082016Ch.mp3

PÚŤ ŽIAKOV A UČITEĽOV ZŠ SV. DON BOSCA

Slávenie Mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva oznámil pápež František. Je to aktuálna výzva na prebudenie svedomia. Svätý Otec František chce, aby všetci veriaci zakúsili blízkosť Boha – Otca. Preto vyhlásil široké možnosti odpustenia hriechov. Žiaci ZŠ spolu so svojimi učiteľmi prežívajú Rok milosrdenstva viacerými duchovnými aktivitami. Fotogaléria: http://www.topolcany.fara.sk/fotogaleria/put-ziakov-a-ucitelov-zs-sv-don-bosca.html

SANT'EGIDIO TOPOĽČANY - TOTO SME MY

Komunita Sv. Egídia je spoločenstvo nielen mladých ľudí, ktorí sa snažia pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. Srdečne ťa pozývame každý pondelok o 14:00 na faru v Topoľčanoch, kde sa spoločne pomodlíme, pripravíme kávu a chlieb a prichádzame do ulíc mesta za našimi priateľmi bez domova.
Video vo vnútri článku.

HLAS ZVONOV

Volám sa Peter Čieško a som rímsko-katolícky kňaz pôsobiaci ako kaplán v Topoľčanoch, ktoré sú zároveň mojím rodným mestom. Poznám ho odmalička a jeho návšteva bola vždy spojená aj s návštevou farského chrámu Nanebovzatia Panny Márie, ktorý je situovaný v strede námestia a vytvára tak dojem, že je srdcom tohto mesta, alebo to tak aspoň v minulosti bolo.

KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Nech nám dnes na sviatok obetovania Pána, Pán sám pomôže pochopiť, že život naberá svoju skutočnú dynamiku a dostáva naozajstný zmysel len v obeti.
Milan Bubák
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
POKRSTÍME:
Dávid Štreicher
UZATVORIA SV. MANŽELSTVA:
Peter Oršovský a Margita Vrábľová
ROZLÚČIME SA S:
Mária Vilinová vo veku: 92 rokov.
Eva Jonášková vo veku: 80 rokov.