DÔVERA SV. FAUSTÍNY

Každý štvrtok počas celodennej poklony Vám ponúkame podnet na zamyslenie a modlitbu na papieroch,...
20. Apríl 2016

POZNAVANIE BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Každý štvrtok počas celodennej poklony Vám ponúkame podnet na zamyslenie a modlitbu na papieroch,...
20. Apríl 2016

VEĽKONOČNÝ POKOJ

Každý štvrtok počas celodennej poklony Vám ponúkame podnet na zamyslenie a modlitbu na papieroch,...
15. Apríl 2016

VITAJTE NA NAŠEJ FARSKEJ STRÁNKE!

 
  Nájdete nás aj na sociálnej sieti Facebook.


 
Z kalendára výročí v prvom polroku 2016 (6 medailónov významných osobností - kresťanov)

Facebook stránky: Farská stránka  Farská čitáreň - skupina  Modlitebná nástenka - skupina  Miništranti

Fotografie pátra Eliasa Vellu nájdete: tu

TOPOĽČIANSKÁ PÚŤ A DUCHOVNÁ OBNOVA V ROKU MILOSRDENSTVA

Tohoročná púť v Roku milosrdenstva bude spojená s duchovnou obnovou, ktorú bude viesť páter z rehole pallotínov Vladimír Peklanský SAC. On nás bude sprevádzať všetkými prednáškami a bude sláviť večerné sv. omše vo štvrtok, piatok a v sobotu. Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia bude každý deň od 18.00 Hod. Program duchovnej obnovy čítajte v detaile tohto článku. V nedeľu 11.9.2016 o 10.30 Hod. bude slávnostná sv. omša pred oltárom Lurdskej P.Márie, celebruje Mons. Peter Brodek, generálny vikár. Všetci ste srdečne vítaní!

OZ NÁDEJ PONÚKA INVALIDNÝ VOZÍK

Občianske združenie Nádej Topoľčany ponúka možnosť zapožičať si invalidný vozík, a to nielen z našej farnosti. Bližšie informácie poskytneme v kancelárii farského úradu v úradných hodinách alebo na mobil. čísle 0907 752 632.

SPOMIENKA NA NÁSILNÉ UKONČENIE PRÁCE SESTIER VICENTIEK V NAŠEJ NEMOCNICI

24. augusta 2016 sme si v nemocničnej kaplnke SVÄTÉHO KRÍŽA v Topoľčanoch pripomenuli dve výročia topoľčianskej nemocnice, ktoré sú aj spojené s rehoľou Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Poul – sestier vincentiek.

Pred sv. omšou nám pripomenula pani doktorka Hulová - vrchná sestra na operačných sálach v Topoľčanoch udalosti s pred 60 rokov.
24082016_HulovaNemocnicnaKaplnkaTopolcany.mp3
Sv. omšu celebroval náš pán dekan Mons. ThLic. Marián Dragúň.

PUTOVANIE NA SKALKU PRI TRENČÍNE

V prebiehajúcom Roku milosrdenstva budeme ako farnosť putovať na Skalku pri Trenčíne, kde je jedna z troch svätých brán v našej diecéze. Chceme predovšetkým pozvať rodiny, deti a mládež k modlitbe uprostred krásneho prostredia tohto pútnického miesta. Deti a mládež majú cestu zadarmo, dospelí budú ako cestovné platiť 4 eurá. Túto púť plánujeme realizovať v pondelok 29. augusta, kedy je deň voľna. Prihlasovať sa môžete v sakristii po sv. omšiach.

PÁTER ELIAS VELLA VO FARNOSTI

Na sviatok Nanebovzatia Panny Márie, 15. augusta, večernú sv. omšu o 18:30 h spojenú s modlitbou za vnútorné uzdravenie, celebroval páter Elias Vella, OFM, Conv.

Nahrávku sv. omše si môžete prevziať na tejto linke:
http://www.topolcany.fara.sk/mp3/EliasVellaTopolcany15082016Ch.mp3

SV. OMŠE PRED OBEDOM

Dávame vám do pozornosti, že v letných mesiacoch nebudú bývať sväté omše o 11:30 h v stredu, ale iba v piatok. V stredy budú sväté omše ráno o 6:00 h a 6:30 h a večer o 18:30 h. Piatky budú sväté omše ráno o 6:00 h, pred obedom o 11:30 h a večer o 18:30 h.

ÚRADNÉ HODINY POČAS LETA

Počas letných prázdnin budú upravené úradné hodiny v kancelárii Farského úradu. Stránkové dni budú v pondelok, stredu a piatok, nestránkové v utorok a vo štvrtok.

CELODENNÁ POKLONA

V pondelok 4. júla pripadá v našej farnosti každoročne predpísaná celodenná poklona sviatosti Oltárnej v rámci diecézy. Po skončení ranných svätých omší bude vyložená najsvätejšia sviatosť Oltárna. Od 8:00 h do 16:00 h budú mať každú hodinu adoráciu spoločenstvá (zoznam vo vnútri článku).Zavŕšením tohto slávnostného dňa pre našu farnosť bude večerná svätá omša, na ktorú vás všetkých čo najsrdečnejšie pozývame. Sláviť ju budú terajší kňazi našej farnosti a kazateľom bude ThDr. Jozef Švercel.

PÚŤ ŽIAKOV A UČITEĽOV ZŠ SV. DON BOSCA

Slávenie Mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva oznámil pápež František. Je to aktuálna výzva na prebudenie svedomia. Svätý Otec František chce, aby všetci veriaci zakúsili blízkosť Boha – Otca. Preto vyhlásil široké možnosti odpustenia hriechov. Žiaci ZŠ spolu so svojimi učiteľmi prežívajú Rok milosrdenstva viacerými duchovnými aktivitami. Fotogaléria: http://www.topolcany.fara.sk/fotogaleria/put-ziakov-a-ucitelov-zs-sv-don-bosca.html

SANT'EGIDIO TOPOĽČANY - TOTO SME MY

Komunita Sv. Egídia je spoločenstvo nielen mladých ľudí, ktorí sa snažia pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. Srdečne ťa pozývame každý pondelok o 14:00 na faru v Topoľčanoch, kde sa spoločne pomodlíme, pripravíme kávu a chlieb a prichádzame do ulíc mesta za našimi priateľmi bez domova.
Video vo vnútri článku.

KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Adorácia je cestou človeka k sebe samému.
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
UZATVORIA SV. MANŽELSTVA:
Miloš Ferenčík a Milada Bučan
ROZLÚČIME SA S:
Viera Matejovičová vo veku: 59 rokov.