Svadba v Káne Galilejskej
Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu ...
19.2.2018
Ján Krstiteľ
A toto je Jánovo svedectvo: Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levitov, ...
19.2.2018
Pôst...znamená hladovať?
Otec išiel s deťmi na prechádzku a stretli svojho duchovného otca. Juraj s Helenkou sa ...
12.2.2018

KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Nechci byť úspešným človekom. Radšej chci byť hodnotným človekom.
A. Einstein