Sviatosť manželstva

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie - Topoľčany

Sobášne náuky s manželmi a kňazmi

Na sobášnu náuku s manželmi a kňazmi sa prihlasujete do skupinky snúbeneckých párov, v ktorej absolvujete nasledovné 2 stretnutia. Prihlasujete sa naraz na 2 stretnutia, ktorých termín a čas je nemenný, nakoľko sa skupinka bude stretávať vždy v tom istom zložení.

Kde sa budú konať stretnutia?

Stretnutia sa budú konať v kláštornej učebni. (adresa: Nám. M. R. Štefánika 36/65, Topoľčany - vstup dverami, ktoré sú medzi predajnou SSV a zlatníctvom)
Prosíme nevstupovať cez hlavný vchod na farský úrad!

  • Spoločný kurz - príprava v termínoch (soboty v čase od 9.00 hod): náuka bude trvať dve až tri hodiny

    1. termín kurzu: 14. September, 21. September (2019)

    Možno prihlásiť 30 párov.
    Počet voľných miest pre 21 párov.

Viac informácií najdete na farskej web stránke: http://www.topolcany.fara.sk/sviatost-manzelstva.html
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR) - Zodpovedná osoba: gdpr.kbs.sk

Kontakt

V prípade, že termín náuk, ktorý by vám vyhovoval je už obsadený, kontaktujte nás na emailovej adrese: topolcany.fara@gmail.com
Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02