Sviatosť birmovania

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie - Topoľčany

Prihláška na birmovnú prípravu 2019/2020

Prihlasovanie na birmovnú prípravu bolo v tomto školskom roku ukončené.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)
Zodpovedná osoba: gdpr.kbs.sk

Kontakt

topolcany.fara@gmail.com
Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02