Predstavenie

spoločenstva (zoskupenia) pôsobiaceho vo Farnosti Topoľčany.

Spoločenstvo obnovy v Duchu Svätom

Názov spoločenstva / zoskupenia

Krátka vlastná história vzniku a pôsobenia vo farnosti (od kedy pôsobí vo farnosti):

Spoločenstvo vzniklo v roku 1995, v roku 2019 sa spoločenstvo rozdelilo na dve samostatné
spoločenstvá.

Koľko je v súčasnosti všetkých členov (celkovo) a koľkí členovia sú z toho z našej farnosti:

Spoločenstvo má 8 členov a 5 sympatizantov 4 členovia sú z našej farnosti

Kontakt:

Miroslav Trník ( mtrnik1@gmail.com / 0903415562 )

Ktoré priestory Pastoračného centra spoločenstvo/zoskupenie využíva:

eMKo

V ktoré dni týždňa a v ktoré časy sú tieto priestory využívané:

Streda 19:00 – 21:00

Aké aktivity má spoločenstvo/zoskupenie v našej farnosti (kde, kedy a ako často):

Chvály každú stredu v eMKo, upratovanie kostola podľa rozpisu, zdobenie oltárika na sviatok
Božieho tela, asistencia pri bohoslužbách počas sviatkov.Spoločenstvo obnovy v Duchu Svätom
sa usiluje prispieť k obráteniu, spáse a posväcovaniu ľudí a k ich zjednoteniu v účinnom spoločenstve Božieho ľudu. Záleží na tom, aby každé dielo v Cirkvi bolo založené na rozpoznávaní Božích zámerov a plánov.

Kladie dôraz na: poznanie Boha ako milujúceho a odpúšťajúceho Otca, nadviazanie osobného vzťahu s Ježišom, potrebu posilňovať v sebe prítomnosť Ducha Svätého, dôležitosť Svätého písma, sviatostí, bohoslužby, modlitby, modlitby chvál, dôležitosť chariziem alebo darov Ducha Svätého pre službu Cirkvi, potrebu budovať spoločenstvo, poslanie ohlasovať evanjelium a vydávať svedectvo.

Katolícka charizmatická obnova Slovenska. http://kcho.sk/

logo spoločenstva

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup