Predstavenie

spoločenstva (zoskupenia) pôsobiaceho vo Farnosti Topoľčany.

Spoločenstvo Kairos

Názov spoločenstva / zoskupenia

Krátka vlastná história vzniku a pôsobenia vo farnosti (od kedy pôsobí vo farnosti):

Spoločenstvo Kairos vzniklo v roku 2014. Stretnutia najskôr prebiehali v malej skupinke vo forme
podomových modlitebných stretnutí a rozhovorov. Neskôr sme sa začali stretávať na fare, kde sa
formujeme a rastieme.

Koľko je v súčasnosti všetkých členov (celkovo) a koľkí členovia sú z toho z našej farnosti:

23 členov – 19 z našej farnosti

Kontakt:

Mail: spolocenstvo.kairos.1@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/spolocenstvokairos/
Instagram: https://www.instagram.com/spolocenstvo.kairos/

Ktoré priestory Pastoračného centra spoločenstvo/zoskupenie využíva:

Miestnosť číslo 4

V ktoré dni týždňa a v ktoré časy sú tieto priestory využíva:

Veľké otvorené stretká bývajú každú 1. a 3. sobotu v mesiaci o 18:00. Malé skupinkové stretká
bývajú počas mesiaca na základe dohody v skupinke.

Aké aktivity má spoločenstvo/zoskupenie v našej farnosti (kde, kedy a ako často):

Spoločenstvo Kairos organizuje kurzy Filip, verejné modlitby chvál, zapája sa do rôznych aktivít
spolu s ďalšími spoločenstvami z regiónov ako napr. Horná Nitra, Považie a taktiež Väčšina týchto
akcií nemá pravidelný charakter.

Vlastný oficiálny text:

Spoločenstvo Kairos je katolícke spoločenstvo, v ktorom sa snažíme vybudovať priestor, kde
tvoríme vzťahy, v ktorých nám na sebe záleží, kde nechávame rásť jeden druhého a navzájom
stojíme pri sebe.

Ak hľadáš spoločenstvo a chcel/a by si patriť k nám, tak nás neváhaj kontaktovať alebo príď na
otvorené stretko. Si tu vítaný/á.

logo spoločenstva

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup