Základné informácie

Oboznámenie o termíne a rozsahu prác,
o ich vykonávateľovi a investorovi.

Čítať viac

Rozpočet

Zverejnenie celkovej výšky nákladov a podrobný rozpis plánovaných prác.

Čítať viac

Vyhlásenie

Vyhlásenie Pamiakového úradu SR
kaplnky za národnú kultúrnu pamiatku.

Čítať viac

Panna Mária Karmelská (Škapuliarska), oroduj za nás!

        V Topoľčanoch na Krušovskej ulici č. 1604/38 sa nachádza Kaplnka Panny Márie Karmelskej, ktorá pred krátkym časom bola Pamiatkovým úradom SR vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Kaplnka bola postavená v barokovom slohu v roku 1750. Jedná sa o jednoloďovú stavbu so segmentovým uzáverom presbytéria a zaklenutá je pruskou klenbou. Jej fasády sú členené pilastrami s rímsovými hlavicami a podstrešnou rímsou. V priečelí budovy sa nachádza zalamovaný štít. V interiéri barokovej kaplnky sa na zadnej strane nachádza drevená maľovaná empora s obrazmi štyroch západných cirkevných otcov (svätého Augustína, svätého Ambróza, svätého Gregora Veľkého a svätého Hieronyma), ktorí sú namaľovaní po stranách centrálneho obrazu Krista Pantokratora – Vševládcu.
         Okolo kaplnky sa kedysi nachádzal cintorín, ktorý je už toho času zaniknutý. Sakrálny objekt slúžil dlhé obdobie ako pohrebná kaplnka, v ktorej sa konali smútočné rozlúčky. Z tohto dôvodu má tento objekt aj osobité pomenovanie, známe ako „kaplnka na smrtke“. V niektorých publikáciách je táto kaplnka označovaná tiež ako Kaplnka Panny Márie Ružencovej. Bola to však novodobá snaha túto kaplnku takto premenovať. Preferujeme však titul kaplnky, ktorý jej v roku 1750 bol výstavbou pridelený. Daný titul je totižto stále vedený v archívoch Pamiatkového úradu SR. Jej oficiálny názov teda je: Kaplnka Panny Márie Karmelskej, ktorá je však taktiež známa rovnako ako Panny Mária Škapuliarska. Z tohto dôvodu je našou snahou sochu Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej) vložiť do výklenku, ktorý sa nachádza na priečelí nad vchodom do kaplnky. A zachovať tak označenie kaplnky, ktoré jej v polovici 18. storočia bola dané.
        V deväťdesiatych rokoch 20. storočia bola kaplnka Rímskokatolíckou cirkvou Farnosťou Topoľčany, ktorá je jej výlučným vlastníkom, zapožičaná evanjelickému zboru a.v. v Topoľčanoch pre slávenie ich bohoslužieb. Po výstavbe vlastného evanjelického kostola bola kaplnka opätovne vrátená Farnosti Topoľčany. Nakoľko bola potrebná jej celková renovácia, v ostatných desaťročiach sa nenašlo jej plnohodnotné využitie. Renovácia sa však začala už pred niekoľkými rokmi, a to kompletnou výmenou strechy a privedeným tak prepotrebnej elektriny. V tejto renovácii v mesiacoch máj až september 2021 chceme pokračovať a to v jej celkovej vonkajšej obnove. Renovácia exteriéru bude obsahovať výmenu celého odtokového rigolu okolo kaplnky, vymurovanie nového oporného obvodového múra a celkovú obnovu fasády kaplnky.

Rozpočet celkovej vonkajšej renovácie je vyčíslený na 60.349,- €.
Práce bude realizovať firma ViOn a.s., Zlaté Moravce. Realizácia celkovej vonkajšej obnovy sa uskutočňuje bez akejkoľvek úradnej dotácie a je hradená v celej výške Rímskokatolíckou cirkvou Farnosť Topoľčany. Práce sa nám darí uhrádzať vďaka štedrým darcom a našim podporovateľom. Pokiaľ máte záujem sa podieľať na obnove tejto sakrálnej národnej kultúrnej pamiatky a jej vonkajšej renovácii, je možné svoj príspevok poslať na uvedené číslo účtu Farnosti Topoľčany,
ktorý je vedený v Slovenskej sporiteľni:

SK07 0900 0000 0000 3851 2757

ĎAKUJEME
img

Priebeh prác

Prvý výkop

Na Svätodušný pondelok dňa 24. mája 2021 sme uskutočnili "prvý výkop" - to jest počiatočné výkopové práce okolo Kaplnky Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej) na Krušovskej ulici v Topoľčanoch. Začala sa...

Čítaj viac ...
Nový šat pre kaplnku

Po predchádzajúcich mesiacoch získavania úradných administratívnych a súhlasných povolení i po schválení farskou radou a Biskupským úradom v Nitre začíname v pondelok 24.5.2021 celkovú vonkajšiu renováciu Kaplnky Panny Márie Karmelskej...

Čítaj viac ...

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup