Základné informácie

Oboznámenie o termíne a rozsahu prác,
o ich vykonávateľovi a investorovi.

Čítať viac

Rozpočet

Zverejnenie celkovej výšky nákladov a podrobný rozpis plánovaných prác.

Čítať viac

Vyhlásenie

Vyhlásenie Pamiakového úradu SR
kaplnky za národnú kultúrnu pamiatku.

Čítať viac

Panna Mária Karmelská (Škapuliarska), oroduj za nás!

        V Topoľčanoch na Krušovskej ulici č. 1604/38 sa nachádza Kaplnka Panny Márie Karmelskej, ktorá pred krátkym časom bola Pamiatkovým úradom SR vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Kaplnka bola postavená v barokovom slohu v roku 1750. Jedná sa o jednoloďovú stavbu so segmentovým uzáverom presbytéria a zaklenutá je pruskou klenbou. Jej fasády sú členené pilastrami s rímsovými hlavicami a podstrešnou rímsou. V priečelí budovy sa nachádza zalamovaný štít. V interiéri barokovej kaplnky sa na zadnej strane nachádza drevená maľovaná empora s obrazmi štyroch západných cirkevných otcov (svätého Augustína, svätého Ambróza, svätého Gregora Veľkého a svätého Hieronyma), ktorí sú namaľovaní po stranách centrálneho obrazu Krista Pantokratora – Vševládcu.
         Okolo kaplnky sa kedysi nachádzal cintorín, ktorý je už toho času zaniknutý. Sakrálny objekt slúžil dlhé obdobie ako pohrebná kaplnka, v ktorej sa konali smútočné rozlúčky. Z tohto dôvodu má tento objekt aj osobité pomenovanie, známe ako „kaplnka na smrtke“. V niektorých publikáciách je táto kaplnka označovaná tiež ako Kaplnka Panny Márie Ružencovej. Bola to však novodobá snaha túto kaplnku takto premenovať. Preferujeme však titul kaplnky, ktorý jej v roku 1750 bol výstavbou pridelený. Daný titul je totižto stále vedený v archívoch Pamiatkového úradu SR. Jej oficiálny názov teda je: Kaplnka Panny Márie Karmelskej, ktorá je však taktiež známa rovnako ako Panny Mária Škapuliarska. Z tohto dôvodu je našou snahou sochu Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej) vložiť do výklenku, ktorý sa nachádza na priečelí nad vchodom do kaplnky. A zachovať tak označenie kaplnky, ktoré jej v polovici 18. storočia bola dané.
        V deväťdesiatych rokoch 20. storočia bola kaplnka Rímskokatolíckou cirkvou Farnosťou Topoľčany, ktorá je jej výlučným vlastníkom, zapožičaná evanjelickému zboru a.v. v Topoľčanoch pre slávenie ich bohoslužieb. Po výstavbe vlastného evanjelického kostola bola kaplnka opätovne vrátená Farnosti Topoľčany. Nakoľko bola potrebná jej celková renovácia, v ostatných desaťročiach sa nenašlo jej plnohodnotné využitie. Renovácia sa však začala už pred niekoľkými rokmi, a to kompletnou výmenou strechy a privedeným tak prepotrebnej elektriny. V tejto renovácii v mesiacoch máj až september 2021 chceme pokračovať a to v jej celkovej vonkajšej obnove. Renovácia exteriéru bude obsahovať výmenu celého odtokového rigolu okolo kaplnky, vymurovanie nového oporného obvodového múra a celkovú obnovu fasády kaplnky.

Rozpočet celkovej vonkajšej renovácie je vyčíslený na 60.349,- €.
Práce bude realizovať firma ViOn a.s., Zlaté Moravce. Realizácia celkovej vonkajšej obnovy sa uskutočňuje bez akejkoľvek úradnej dotácie a je hradená v celej výške Rímskokatolíckou cirkvou Farnosť Topoľčany. Práce sa nám darí uhrádzať vďaka štedrým darcom a našim podporovateľom. Pokiaľ máte záujem sa podieľať na obnove tejto sakrálnej národnej kultúrnej pamiatky a jej vonkajšej renovácii, je možné svoj príspevok poslať na uvedené číslo účtu Farnosti Topoľčany,
ktorý je vedený v Slovenskej sporiteľni:

SK07 0900 0000 0000 3851 2757

ĎAKUJEME
img

Priebeh prác

Obnova celej vonkajšej fasády

Na Kaplnke Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej) na Krušovskej ulici v Topoľčanoch pokračujeme v tomto období druhej polovice júla 2021 obnovou celej vonkajšej fasády. Aktuálne sa renovuje jej zadná a celá...

Čítaj viac ...
Statické objatie kaplnky

Naše renovačné práce na exteriérovej obnove Kaplnky Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej) v Topoľčanoch pokračujú etapou, ktorú by sme poeticky mohli nazvať: Statické objatie kaplnky. Na zadnej časti tejto sakrálnej časti...

Čítaj viac ...
Oporný múr postavený

Dňa 28.6.2021 sa nám podarilo dokončiť práce stavby oporného múru okolo Kaplnky Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej) na Krušovskej ulici v Topoľčanoch. Práce trvali necelé tri týždne. A lomový kameň sa...

Čítaj viac ...
Stavanie oporného múru

Za uplynulé týždne prelomu mája a júna 2021 sme pokročili v zemných prácach okolo kaplnky preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej) na Krušovskej ulici v Topoľčanoch. Zo všetkých troch strán sakrálnej...

Čítaj viac ...
Prvý výkop

Na Svätodušný pondelok dňa 24. mája 2021 sme uskutočnili "prvý výkop" - to jest počiatočné výkopové práce okolo Kaplnky Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej) na Krušovskej ulici v Topoľčanoch. Začala sa...

Čítaj viac ...
Nový šat pre kaplnku

Po predchádzajúcich mesiacoch získavania úradných administratívnych a súhlasných povolení i po schválení farskou radou a Biskupským úradom v Nitre začíname v pondelok 24.5.2021 celkovú vonkajšiu renováciu Kaplnky Panny Márie Karmelskej...

Čítaj viac ...

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup