Dovoľujeme si úctivo zverejniť prehľad všetkých zomrelých ľudí, ktorí zosnuli v období roku 2020 do 4.3.2021 (do začiatku používania web aplikácie www.partevyveska.sk). Tieto pohreby zabezpečoval náš Farský úrad v Topoľčanoch (nie sú to teda všetci zosnulí mesta, ale len naši zosnulí farníci).

Konáme tak z dôvodu, aby sme širokej verejnosti poskytli tieto dôležité informácie počas pandémie Covid 19. A súčasne týmto zverejnením chceme všetkým týmto drahým zosnulým vzdať verejný hold a vyjadriť hlbokú úctu a vďačnosť za ich život, prácu i vyznanie nábožnosti. S láskou na nich spomíname a odovzdávame ich s nádejou na vzkriesenie do náručia Božej milosrdnej lásky, odpustenia a spásy.

Nech odpočívajú v pokoji!
Requiescat in pace! (R.I.P.)

Krstné meno Priezvisko Dátum narodenia Dátum úmrtia Vek Dátum pohrebu Miesto pohrebu
Karol Florek ✶ 05.04.1956 ✞ 25.02.2021 64 02.03.2021 Nemčice
Jozef Candrák ✶ 25.09.1952 ✞ 24.02.2021 68 01.03.2021 Topoľčany
Zuzana Gašparíková ✶ 02.11.1951 ✞ 23.02.2021 69 27.02.2021 Topoľčany
Vojtech Sedlák ✶ 05.07.1953 ✞ 23.02.2021 67 27.02.2021 Topoľčany
Jozef Kováč ✶ 24.04.1954 ✞ 20.02.2021 66 26.02.2021 Topoľčany
Rozália Kuchová ✶ 21.12.1935 ✞ 19.02.2021 85 25.02.2021 Topoľčany
Gabriela Justová ✶ 01.02.1935 ✞ 20.02.2021 86 25.02.2021 Topoľčany
Miloš Halo ✶ 03.07.1962 ✞ 17.02.2021 58 25.02.2021 Nemčice
Viera Nováčiková ✶ 22.08.1958 ✞ 22.02.2021 62 24.02.2021 Topoľčany
Anna Gerová ✶ 08.07.1946 ✞ 23.01.2021 74 24.02.2021 Topoľčany
Pavlína Trenčanská ✶ 17.09.1940 ✞ 18.02.2021 80 24.02.2021 Topoľčany
Jozef Lukáč ✶ 23.03.1954 ✞ 21.02.2021 66 23.02.2021 Nemčice
Paulína Pastorová ✶ 12.03.1936 ✞ 15.02.2021 84 20.02.2021 Topoľčany
Július Rakovský ✶ 19.12.1931 ✞ 15.02.2021 89 19.02.2021 Topoľčany
Matúš Nováčik ✶ 07.09.1955 ✞ 09.02.2021 65 17.02.2021 Topoľčany
Ján Štrbavý ✶ 07.10.1930 ✞ 13.02.2021 90 17.02.2021 Topoľčany
Peter Moravčík ✶ 22.02.1952 ✞ 12.02.2021 68 17.02.2021 Topoľčany
Tibor Bujna ✶ 29.03.1933 ✞ 12.02.2021 87 16.02.2021 Topoľčany
Františka Kmeťková ✶ 16.06.1942 ✞ 08.02.2021 78 13.02.2021 Topoľčany
František Babčan ✶ 14.12.1953 ✞ 07.02.2021 67 11.02.2021 Topoľčany
Slavomír Banáry ✶ 29.07.1942 ✞ 04.02.2021 78 09.02.2021 Topoľčany
Dušan Dunka ✶ 28.02.1954 ✞ 05.02.2021 66 09.02.2021 Topoľčany
Stanislav Šellej ✶ 17.11.1960 ✞ 28.01.2021 60 04.02.2021 Topoľčany
Jozef Rybanský ✶ 14.11.1933 ✞ 28.01.2021 87 04.02.2021 Topoľčany
Dušan Kucharik ✶ 24.11.1943 ✞ 29.01.2021 77 04.02.2021 Topoľčany
Milan Čerňan ✶ 26.10.1947 ✞ 26.01.2021 73 03.02.2021 Topoľčany
Gustáv Čaniga ✶ 11.01.1931 ✞ 26.01.2021 90 01.02.2021 Topoľčany
Michal Skala ✶ 14.05.1943 ✞ 25.01.2021 77 30.01.2021 Topoľčany
Magdaléna Kumposchtová ✶ 03.11.1949 ✞ 27.01.2021 71 30.01.2021 Topoľčany
Júlia Kováčová ✶ 27.06.1939 ✞ 23.01.2021 81 29.01.2021 Topoľčany
Oľga Hrušková ✶ 07.02.1946 ✞ 20.01.2021 74 28.01.2021 Topoľčany
Margita Gábrišová ✶ 03.01.1942 ✞ 22.01.2021 79 27.01.2021 Topoľčany
Dorota Katreniaková ✶ 08.01.2021 ✞ 23.01.2021 0 27.01.2021 Topoľčany
Anton Guba ✶ 27.07.1932 ✞ 20.01.2021 88 26.01.2021 Topoľčany
Helena Bezuchová ✶ 02.06.1930 ✞ 19.01.2021 90 26.01.2021 Topoľčany
Emília Matejová ✶ 01.07.1943 ✞ 18.01.2021 77 25.01.2021 Topoľčany
Juraj Zaťko ✶ 15.07.1954 ✞ 19.01.2021 66 25.01.2021 Topoľčany
Mária Juríčková ✶ 13.10.1929 ✞ 17.01.2021 91 22.01.2021 Topoľčany
Milan Szabo ✶ 24.09.1950 ✞ 15.01.2021 70 21.01.2021 Topoľčany
Oľga Žoldošová ✶ 24.12.1963 ✞ 14.01.2021 57 20.01.2021 Topoľčany
Oľga Hajnovičová ✶ 05.01.1943 ✞ 10.01.2021 78 20.01.2021 Topoľčany
Stanislav Líška ✶ 23.11.1961 ✞ 09.01.2021 59 15.01.2021 Topoľčany
Hedviha Jančovičová ✶ 23.02.1941 ✞ 09.01.2021 79 13.01.2021 Topoľčany
Mária Dragulová ✶ 14.11.1957 ✞ 08.01.2021 63 13.01.2021 Topoľčany
Ján Herda ✶ 10.07.1956 ✞ 07.01.2021 64 12.01.2021 Topoľčany
Zvonko Opáth ✶ 23.05.1958 ✞ 07.01.2021 62 11.01.2021 Topoľčany
Silvester Lendel ✶ 14.09.1966 ✞ 05.01.2021 54 11.01.2021 Topoľčany
Peter Gergelič ✶ 07.10.1956 ✞ 06.01.2021 64 09.01.2021 Topoľčany
Karol Ropoš ✶ 14.09.1943 ✞ 06.01.2021 77 09.01.2021 Topoľčany
Milan Grežo ✶ 17.05.1959 ✞ 05.01.2021 61 08.01.2021 Topoľčany
Paula Drevennáková ✶ 31.10.1939 ✞ 04.01.2021 81 08.01.2021 Topoľčany
Július Valášek ✶ 31.01.1950 ✞ 04.01.2021 70 08.01.2021 Topoľčany
Ružena Krajčíková ✶ 17.08.1929 ✞ 02.01.2021 91 07.01.2021 Topoľčany
Róbert Godál ✶ 22.05.1954 ✞ 31.12.2020 66 05.01.2021 Topoľčany
Marián Bezák ✶ 24.01.1949 ✞ 01.01.2021 71 05.01.2021 Topoľčany
Hedviga Bednáriková ✶ 30.01.1938 ✞ 31.12.2020 82 05.01.2021 Topoľčany
Ladislav Benedikovič ✶ 10.10.1959 ✞ 27.12.2020 61 02.01.2021 Nemčice
Zita Wallová ✶ 25.02.1949 ✞ 29.12.2020 71 02.01.2021 Topoľčany
Ivan Ivanov ✶ 07.03.1945 ✞ 28.12.2020 75 31.12.2020 Topoľčany
Edita Śulová ✶ 07.02.1942 ✞ 26.12.2020 78 30.12.2020 Topoľčany
Anna Ilavská ✶ 12.06.1948 ✞ 28.12.2020 72 30.12.2020 Topoľčany
Otomar Ambros ✶ 23.10.1939 ✞ 22.12.2020 81 28.12.2020 Topoľčany
Mária Drábiková ✶ 22.11.1924 ✞ 22.12.2020 96 24.12.2020 Topoľčany
Miloš Oravec ✶ 07.05.1957 ✞ 03.12.2020 63 21.12.2020 Topoľčany
Anna Szlováková ✶ 29.04.1946 ✞ 17.12.2020 74 19.12.2020 Topoľčany
Ivan Novakovský ✶ 12.08.1954 ✞ 14.12.2020 66 18.12.2020 Topoľčany
Cecília Gallasová ✶ 22.05.1935 ✞ 13.12.2020 85 17.12.2020 Topoľčany
Stanislav Merka ✶ 10.08.1954 ✞ 13.12.2020 66 17.12.2020 Topoľčany
Anna Petrisková ✶ 26.09.1949 ✞ 11.12.2020 71 15.12.2020 Topoľčany
Valéria Bobulová ✶ 22.02.1934 ✞ 09.12.2020 86 15.12.2020 Topoľčany
Ondrej Laurinský ✶ 23.11.1950 ✞ 09.12.2020 70 12.12.2020 Topoľčany
Janka Benešová ✶ 22.10.1962 ✞ 09.12.2020 58 11.12.2020 Topoľčany
František Kmeťo ✶ 30.05.1958 ✞ 08.12.2020 62 11.12.2020 Topoľčany
Mária Adamkovičová ✶ 31.03.1940 ✞ 03.12.2020 80 09.12.2020 Topoľčany
Ivan Kuba ✶ 21.02.1966 ✞ 02.12.2020 54 05.12.2020 Nemčice
Emil Just ✶ 25.05.1934 ✞ 03.12.2020 86 05.12.2020 Nemčice
Mária Lauková ✶ 23.11.1939 ✞ 28.11.2020 81 01.12.2020 Topoľčany
Eva Bálešová ✶ 13.12.1936 ✞ 25.11.2020 83 30.11.2020 Topoľčany
Ivan Juríček ✶ 19.08.1945 ✞ 16.11.2020 75 23.11.2020 Topoľčany
Mária Zdichavská ✶ 09.09.1935 ✞ 17.11.2020 85 20.11.2020 Topoľčany
Júlia Mondoková ✶ 08.02.1933 ✞ 15.11.2020 87 20.11.2020 Topoľčany
Jozef Bobula ✶ 18.04.1935 ✞ 10.11.2020 85 17.11.2020 Topoľčany
Ivan Spevár ✶ 11.03.1946 ✞ 11.11.2020 74 16.11.2020 Topoľčany
Jozef Bago ✶ 07.05.1960 ✞ 11.11.2020 60 16.11.2020 Topoľčany
František Rehák ✶ 01.07.1938 ✞ 28.03.2020 81 13.11.2020 Topoľčany
Štefan Zvala ✶ 05.12.1950 ✞ 09.11.2020 69 13.11.2020 Topoľčany
Irena Sýkorová ✶ 13.06.1948 ✞ 07.11.2020 72 12.11.2020 Topoľčany
Helena Turčeková ✶ 29.07.1924 ✞ 05.11.2020 96 11.11.2020 Topoľčany
Mária Mikulášová ✶ 29.07.1933 ✞ 06.11.2020 87 10.11.2020 Topoľčany
Peter šimun ✶ 20.09.1961 ✞ 03.11.2020 59 06.11.2020 Topoľčany
Stanislav Širo ✶ 16.02.1953 ✞ 30.10.2020 67 03.11.2020 Topoľčany
Pavla Mikesková ✶ 05.01.1929 ✞ 29.10.2020 91 02.11.2020 Topoľčany
Emil Varačka ✶ 09.08.1951 ✞ 29.10.2020 69 31.10.2020 Topoľčany
Emília Ondrušová ✶ 22.06.1945 ✞ 27.10.2020 75 29.10.2020 Topoľčany
Marta Šrámeková ✶ 05.02.1939 ✞ 24.10.2020 81 28.10.2020 Topoľčany
Mária Naňová ✶ 01.07.1933 ✞ 20.10.2020 87 22.10.2020 Topoľčany
Ján Mikuš ✶ 03.11.1956 ✞ 18.10.2020 63 21.10.2020 Topoľčany
Eva Uheríková ✶ 06.02.1942 ✞ 18.10.2020 78 21.10.2020 Topoľčany
Milan Kapusta ✶ 31.03.1944 ✞ 12.10.2020 76 17.10.2020 Topoľčany
Jozef Kmeť ✶ 05.09.1950 ✞ 12.10.2020 70 16.10.2020 Topoľčany
Mária Čierna ✶ 24.09.1934 ✞ 13.10.2020 86 16.10.2020 Nemčice
František Tvrdík ✶ 26.05.1961 ✞ 13.10.2020 59 15.10.2020 Topoľčany
Marko Herda ✶ 15.11.1950 ✞ 09.10.2020 69 12.10.2020 Topoľčany
Peter Hrubo ✶ 14.08.1951 ✞ 08.10.2020 69 10.10.2020 Topoľčany
Etela Gabajová ✶ 12.12.1931 ✞ 07.10.2020 88 09.10.2020 Topoľčany
Anastázia Melušová ✶ 02.06.1931 ✞ 05.10.2020 89 08.10.2020 Nemčice
Alojz Schlenc ✶ 05.02.1947 ✞ 28.09.2020 73 01.10.2020 Topoľčany
Jozefína Koláriková ✶ 16.04.1942 ✞ 27.09.2020 78 30.09.2020 Topoľčany
Viktória Galbavá ✶ 23.12.1931 ✞ 27.09.2020 88 30.09.2020 Topoľčany
Helena Hájovská ✶ 11.03.1961 ✞ 23.09.2020 59 28.09.2020 Topoľčany
Jozef Okrajek ✶ 19.03.1937 ✞ 18.09.2020 83 23.09.2020 Topoľčany
Edita Kristová ✶ 21.01.1954 ✞ 20.09.2020 66 23.09.2020 Topoľčany
Stanislav Kamenický ✶ 29.06.1952 ✞ 18.09.2020 68 22.09.2020 Topoľčany
Oľga Kotlebová ✶ 29.10.1932 ✞ 14.09.2020 87 17.09.2020 Topoľčany
Ján Králik ✶ 15.07.1961 ✞ 29.08.2020 59 14.09.2020 Topoľčany
Jozef Domin ✶ 29.02.1960 ✞ 09.09.2020 60 14.09.2020 Topoľčany
Ladislav Královič ✶ 28.12.1952 ✞ 05.09.2020 67 08.09.2020 Topoľčany
Alojz Kleman ✶ 29.12.1953 ✞ 31.08.2020 66 05.09.2020 Nemčice
Mária Kizeková ✶ 04.08.1944 ✞ 27.08.2020 76 29.08.2020 Nemčice
Jozef Červený ✶ 17.03.1941 ✞ 23.08.2020 79 27.08.2020 Topoľčany
Ernest Magáth ✶ 11.08.1948 ✞ 24.08.2020 72 26.08.2020 Topoľčany
Angelo Micossi ✶ 01.07.1950 ✞ 13.08.2020 70 21.08.2020 Topoľčany
Štefan Škorňák ✶ 04.04.1963 ✞ 18.08.2020 57 20.08.2020 Topoľčany
Mária Juríková ✶ 21.02.1957 ✞ 17.08.2020 63 19.08.2020 Topoľčany
Ján Kubalák ✶ 15.01.1947 ✞ 12.08.2020 73 14.08.2020 Topoľčany
Klaudia Koncová ✶ 14.02.1992 ✞ 03.08.2020 28 10.08.2020 Topoľčany
Štefan Galko ✶ 10.11.1942 ✞ 01.08.2020 77 05.08.2020 Topoľčany
Helena Drhová ✶ 05.06.1956 ✞ 17.07.2020 64 01.08.2020 Topoľčany
Helena Straková ✶ 06.08.1933 ✞ 27.07.2020 86 30.07.2020 Topoľčany
Magdaléna Ondrejová ✶ 27.03.1952 ✞ 24.07.2020 68 29.07.2020 Topoľčany
Eva Koláriková ✶ 23.02.1951 ✞ 19.07.2020 69 22.07.2020 Topoľčany
Janka Berková ✶ 27.05.1963 ✞ 11.07.2020 57 15.07.2020 Topoľčany
Ján Siládi ✶ 17.10.1957 ✞ 11.07.2020 62 15.07.2020 Topoľčany
Miroslav Bartoník ✶ 03.02.1956 ✞ 11.07.2020 64 15.07.2020 Topoľčany
Michal Krcho ✶ 12.12.1926 ✞ 04.07.2020 93 07.07.2020 Topoľčany
Valéria Farkašová ✶ 23.12.1927 ✞ 02.07.2020 92 06.07.2020 Topoľčany
Peter Kotlár ✶ 23.08.1969 ✞ 02.07.2020 50 06.07.2020 Topoľčany
Marek Smatana ✶ 25.01.1983 ✞ 02.07.2020 37 06.07.2020 Topoľčany
Jolana Jánošová ✶ 14.05.1945 ✞ 30.06.2020 75 02.07.2020 Topoľčany
Mária Benciová ✶ 19.06.1951 ✞ 28.06.2020 69 01.07.2020 Topoľčany
Tomáš Manco ✶ 17.07.1980 ✞ 04.06.2020 39 27.06.2020 Topoľčany
Helena Palotášová ✶ 07.05.1934 ✞ 11.06.2020 86 22.06.2020 Topoľčany
Vladimír Hric ✶ 02.09.1955 ✞ 06.06.2020 64 10.06.2020 Topoľčany
Irena Líšková ✶ 20.03.1929 ✞ 05.06.2020 91 09.06.2020 Topoľčany
Mária Gričová ✶ 16.12.1978 ✞ 02.06.2020 41 05.06.2020 Nemčice
Viera Cabanová ✶ 07.02.1945 ✞ 01.06.2020 75 03.06.2020 Topoľčany
Marta Gunárová ✶ 07.02.1940 ✞ 13.03.2020 80 03.06.2020 Topoľčany
Štefan Rusnák ✶ 17.08.1952 ✞ 24.05.2020 67 26.05.2020 Nemčice
Mária Janáková ✶ 05.01.1940 ✞ 22.05.2020 80 25.05.2020 Topoľčany
Mário Kolárik ✶ 25.05.1985 ✞ 15.05.2020 34 25.05.2020 Topoľčany
Marián Selecký ✶ 20.07.1956 ✞ 17.05.2020 63 20.05.2020 Topoľčany
Oľga Krajčíková ✶ 30.11.1939 ✞ 14.05.2020 80 19.05.2020 Topoľčany
Ladislav Jančovič ✶ 17.03.1951 ✞ 17.05.2020 69 19.05.2020 Nemčice
Daniel Halo ✶ 24.07.1961 ✞ 16.05.2020 58 18.05.2020 Nemčice
Mária Böhmerová ✶ 29.03.1942 ✞ 08.05.2020 78 12.05.2020 Topoľčany
Helena Brachová ✶ 24.11.1924 ✞ 06.05.2020 95 08.05.2020 Topoľčany
Róbert Očenáš ✶ 30.04.1950 ✞ 26.04.2020 69 29.04.2020 Topoľčany
Dezider Rybanský ✶ 02.12.1943 ✞ 24.04.2020 76 28.04.2020 Topoľčany
Marta Káčerková ✶ 08.07.1933 ✞ 13.04.2020 86 15.04.2020 Nemčice
Eduard Valko ✶ 23.12.1944 ✞ 29.03.2020 75 01.04.2020 Nemčice
Mária Urminská ✶ 17.11.1944 ✞ 29.03.2020 75 31.03.2020 Nemčice
Nadežda Bencková ✶ 10.08.1938 ✞ 28.03.2020 81 31.03.2020 Topoľčany
Milan Kováčik ✶ 17.08.1935 ✞ 27.03.2020 84 30.03.2020 Topoľčany
Helena Mojžišová ✶ 01.11.1931 ✞ 26.03.2020 88 30.03.2020 Topoľčany
Oľga Naumová ✶ 30.10.1937 ✞ 26.03.2020 82 27.03.2020 Topoľčany
Sylvia Konečná ✶ 24.06.1936 ✞ 22.03.2020 83 26.03.2020 Topoľčany
Edita Bartoníková ✶ 07.09.1938 ✞ 18.03.2020 81 20.03.2020 Topoľčany
Anna Belaňová ✶ 28.10.1939 ✞ 10.03.2020 80 13.03.2020 Topoľčany
Jozef Makový ✶ 10.02.1937 ✞ 08.03.2020 83 11.03.2020 Nemčice
Ján Kmotorka ✶ 15.10.1945 ✞ 06.03.2020 74 10.03.2020 Topoľčany
Helena Paučeková ✶ 20.10.1962 ✞ 03.03.2020 57 07.03.2020 Topoľčany
Klára Neuschlová ✶ 20.06.1961 ✞ 04.03.2020 58 07.03.2020 Topoľčany
Ľubica Ondrušová ✶ 19.08.1965 ✞ 04.03.2020 54 06.03.2020 Topoľčany
Ivana Mičová ✶ 21.06.1978 ✞ 01.03.2020 41 06.03.2020 Topoľčany
Paulína Fraterová ✶ 01.07.1928 ✞ 01.03.2020 91 05.03.2020 Topoľčany
Jozef Siroň ✶ 02.09.1947 ✞ 28.02.2020 72 03.03.2020 Topoľčany
Gizela Kvaltenyiová ✶ 21.08.1929 ✞ 27.02.2020 90 02.03.2020 Topoľčany
Antonia Španková ✶ 30.01.1956 ✞ 27.02.2020 64 29.02.2020 Topoľčany
Matilda Kotlárová ✶ 20.04.1949 ✞ 25.02.2020 70 28.02.2020 Topoľčany
Margita Ďuríková ✶ 19.12.1923 ✞ 18.02.2020 96 20.02.2020 Topoľčany
Jozef Hrbík ✶ 29.08.1932 ✞ 17.02.2020 87 19.02.2020 Topoľčany
Jozef Reichel ✶ 20.02.1961 ✞ 08.02.2020 58 17.02.2020 Topoľčany
Štefánia Dingová ✶ 10.08.1951 ✞ 08.02.2020 68 12.02.2020 Nemčice
Tibor Poluch ✶ 02.06.1935 ✞ 08.02.2020 84 12.02.2020 Topoľčany
Jozefína Maninová ✶ 28.04.1943 ✞ 01.02.2020 76 06.02.2020 Topoľčany
Marián Mihok ✶ 16.02.1948 ✞ 01.02.2020 71 05.02.2020 Topoľčany
Helena Grmanová ✶ 06.06.1935 ✞ 02.02.2020 84 05.02.2020 Topoľčany
Július Vaňo ✶ 22.08.1958 ✞ 01.02.2020 61 04.02.2020 Topoľčany
Branislav Krošlák ✶ 31.07.1979 ✞ 29.01.2020 40 03.02.2020 Topoľčany
Anna Vicaňová ✶ 05.04.1933 ✞ 27.01.2020 86 30.01.2020 Topoľčany
Karol Božik ✶ 03.10.1946 ✞ 27.01.2020 73 29.01.2020 Topoľčany
Eva Ďuráková ✶ 30.11.1950 ✞ 19.01.2020 69 23.01.2020 Topoľčany
Roman Tarina ✶ 06.09.1971 ✞ 14.01.2020 48 22.01.2020 Topoľčany
Adriana Hariňová ✶ 28.11.1973 ✞ 19.01.2020 46 22.01.2020 Topoľčany
Miroslav Ďaďan ✶ 15.12.1970 ✞ 17.01.2020 49 20.01.2020 Topoľčany
Miroslav Helbich ✶ 01.10.1947 ✞ 15.01.2020 72 18.01.2020 Topoľčany
Marek Červenka ✶ 08.01.1978 ✞ 12.01.2020 42 15.01.2020 Topoľčany
Zuzana Mokrá ✶ 26.05.1938 ✞ 08.01.2020 81 10.01.2020 Topoľčany
Alojz Golský ✶ 09.07.1927 ✞ 04.01.2020 92 09.01.2020 Nemčice
Vladislav Križan ✶ 09.08.1983 ✞ 01.01.2020 36 04.01.2020 Topoľčany
Jiří Fulín ✶ 09.08.1943 ✞ 30.12.2019 76 03.01.2020 Topoľčany
Pavel Sasko ✶ 01.11.1950 ✞ 29.12.2019 69 03.01.2020 Topoľčany

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup