Parte výveska bude slúžiť na elektronické zverejňovanie aktuálneho parte zosnulých, ktorí boli obyvateľmi mesta Topoľčany či farníkmi oboch farností Topoľčian a ich filiálok.Takisto bude otvorený pre zosnulých z iných náboženských spoločenstiev alebo ľudí bez vierovyznania (civilné rozlúčky). Budú tu so súhlasom pozozstalých uverejňované všetky aktuálne pohreby.
Tento projekt pripravujeme v spolupráci s Mestským úradom a matrikou Topoľčany. Bude mať univerzálny charakter (ekumenický a medzináboženský charakter) - čiže budú sa v tejto časti uverejňovať zosnulí bez rozdielu vierovyznania, ktorých pozostalí súhlasia s elektronickým zverejnením parte. Bude tam samozrejme zverejnený rovnako termín, čas a miesto pohrebu. Mediálne elektronicky prístupná v rovnakom zobrazení bude cez našu farskú web stránku (priamo v tejto sekcii) a tiež cez web mesta a webovú stránku Farnosti sv. Gorazda.
Výhodou tohto projektu je, že bude prístupný bez fyzickej námahy k nahliadnutiu v ktoromkoľvek čase a elektronicky pohodlne z ktoréhokoľvek miesta nášho milovaného mesta, jeho okolia i zo sveta. Máme v pláne spustiť túto časť v prvom štvrťroku 2021, keď ju vývojovo vymyslíme a technicky programovo vytvoríme.  

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup