Umysly sv. omši na júl, august a september 2020 - Nemčice
Od 10.3.2020 neodslúžené úmysly sv. omší boli automaticky prepísané na mesiace júl a ...
21.6.2020
Námestie s farským kostolom
Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, ...
17.6.2020
Zelený rínok a pôvodné miesto sochy sv. Antona Paduánskeho
Fotografie z histórie.
17.6.2020

MENOSLOV TOPOĽČIANSKYCH FARÁROV

Rok/y (obdobie), kedy farnosť spravovali jednotliví topoľčianski farári:

1332 Nicolaus de Topulchan
13. - 15. storočie farnosť spravovali pátri benediktíni
1559 pater Leonkardus
1560 - 61 Laurentius Privigiensis
1564 Leonkardus
1623 Ribenyi Georgius
1628 - 1643 Škultéti Mathias
1647 Bolerazy Martinus
1657 Četkovič Jacobus
1657 - 1669 Holovitius Paulus
1.5.1669 - 8.12.1673 Barta Michael
11.12.1687 - 1688 Sulík Joannes
1688 - 28.7.1698 Tverpataky Martinus
25.5.1700 - 19.10.1706 Hagan Gasparus, VAD
1.11.1706 - 2.4.1709 Čulík Martinus
28.4.1709 - 8.2.1728 Malík Adamus, VAD
4.3.1728 - 1.6.1757 Tarkay Michael
6.6.1757 - 12.7.1763 Žitňanský Mathias
21.7.1763 - 24.8.1794 Skutecký Joannes, VAD
1.10.1794 - 20.12.1807  Pilárik Joannes
25.1.1808 - 14.6.1811 Palšovič Martinus, VAD
23.6.1811 - 28.7.1819 Jánosy Franciscus, VAD
13.8.1819 - 4.5.1847 Svidran Andreas, VAD
13.8.1847 - 11.2.1872 Kubica Vincentius, VAD
12.4.1872 - 11.4.1889 Koller Joannes, praep. (de Kotyešo)
12.4.1889 - 17.12.1905 Szecsenyi Gulielm, camerar h.c., canonic h.c., VAD
16.2.1906 - 29.09.1912 Hollady Eugenius
1.2.1913 - 29.1.1923 Dr. Bundala Eugenius, canonic h.c., VAD
10.5.1923 - 1.2.1929 Bubnič Michael, VAD, epp. Rožňava, camerar SS
1.4.1929 - 24.5.1933 Hujsa Augustinus, VAD
1.1.1934 - 30.9.1939 Exc. Bubnič Michael, epp. Rožňava, hic administrator in temporalibus
1.1.1934 - 30.9.1939 Richter Antonius, camerar SS, administrator in spiritualibus
16.12.1939 - 1.8.1950 Msgr. Richter Antonius, hic parochus et VAD
1.8.1950 - 1.2.1951 Fúska Franciscus, vicar substitutus, h.t. parochus in Šišov
1.2.1951 - 1.10.1952 Polaček Ladislaus
1.10.1952 - 15.11.1960 Michálek Stephanus, assessor
15.11.1960 - 29.11.1968 Kolavík Franciscus, VAD
30.11.1968 - 30.8.1997 Vsdp. ThDr. Ladislav Dorušák; farár, dekan a kanonik
1997 - 1998 Vdp. Mgr. Štefan Alberty, administrátor
2.8.1998 - 14.2.2003 Vsdp. ThDr. Alojz Lackovič, PhD.; farár a dekan
15.2.2003 - 30.6.2018  Mons. ThLic. Marián Dragúň, farár a dekan
Od 1.7.2018 Mons. doc. ThDr. Dušan Argaláš, PhD.; farár a dekan
   
       
Poznámky:
Administrator – farský administrátor
Vicar substitutus – zastupujúci farský vikár
Parochus – farár
VAD – vicearchidiakon
Vdp. / Vsdp. – veľadôstojný pán / vysokodôstojný pán
Assessor – radca (čestný cirkevný titul)
Canonic h.c. – čestný kanonik (čestný cirkevný titul)
Praep. (praepositus) – prepošt (čestný cirkevný titul)
Camerar h.c. – čestný komorník (čestný cirkevný titul)
Camerar SS. (Camerarius Santa Sedis) – pápežský komorník (pápežský čestný titul)
Msgr. / Mons. (Monsignore) – monsignor / pápežský kaplán (pápežský čestný titul)
Exc. (Excelencia) / epp. (episcopus) – Excelencia / biskup
Zdroj: Kronika Farnosti Topoľčany

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

MYŠLIENKA

Kristus nechce tých, ktorí Ho obdivujú, ale tých, ktorí Ho nasledujú.
Sören Kierkegaard