Ján Krstiteľ
A toto je Jánovo svedectvo: Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levitov, ...
15.1.2018
Prajem si
Nikdy sa nevzdávaj svojich snov. Všetko, čo má prísť, príde v pravý čas. Len ver!
02.1.2018
Keď sa s mamou rozídete…
Včera sa ma opýtala dcéra: „Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si nechá dve deti a ...
02.1.2018

KOMUNITA SV. EGÍDIA

Komunita Sant'Egidio je laické katolícke spoločenstvo, ktoré sa zrodilo v roku 1968 v Ríme, ako pokus skupiny študentov postaviť  na prvé miesto vo svojom živote Evanjelium v prednostnom vzťahu s chudobnými. Odvtedy sa Komunita rozšírila do viac ako 70 krajín sveta a získala mnohé ocenenia za prácu s chudobnými a za mier. 

 

Komunita stojí na troch pilieroch, ktorými sú:

 1. Modlitba

2. Služba

3. Spoločenstvo

 

Modlitba je pre nás najdôležitejším pilierom, pretože z našej modlitby a z nášho vzťahu s Bohom vychádza aj naša služba. Slúžime všetkým chudobným ľuďom - chudobným nielen finančne, ale aj chudobným na priateľov. Naša služba v Topoľčanoch spočíva predovšetkým v službe ľuďom žijúcim na ulici, ktorých, žiaľ, nie je málo. Ako spoločenstvo fungujeme na dvoch úrovniach: tá prvá je v našom meste, kde si spolu sadneme a sme spolu vždy po službe a tá druhá je medzinárodná, pretože sa niekoľkokrát do roka stretávame a navštevujeme aj s našimi priateľmi z Česka, Maďarska, Poľska a iných krajín. 

 

Okrem Topoľčian funguje Komunita aj v Bratislave, Nitre a Banskej Bystrici. V Bratislave, kde pôsobíme od roku 2008 okrem služby chudobným, slúžime aj starým ľuďom v domove dôchodcov a v útulku pre chorých ľudí, ktorí nemajú nikoho. 

 

Vojna je matkou chudoby, a práve preto sa v Komunite venujeme aj týmto témam. Prvým krokom, ktorý môžeme proti vojnám vo svete spraviť, je modliť sa a veriť. Druhým je skončiť vojnu vo svojom srdci a tým tretím je vyjsť z kostola a ísť svedčiť, pretože za každé násilie a vojnu vo svete môže len nevedomosť a ľahostajnosť. 

 

Stretávame sa každý pondelok o 14:30h na fare a každú prvú sobotu v mesiaci sa vo farskom kostole modlíme za mier. Príď za nami! Tešíme sa na teba.

 

KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Neplač, že zapadlo slnko, lebo slzy ti zabrania uvidieť hviezdy.