Karol WOJTYLA – služobník Boží Ján Pavol II.
Bol svedomím sveta, morálnym apelom pre celú planétu. Charizmatický posol trpezlivej ...
29.1.2020
Priebeh prác na organe 17. januára 2020
Demontáž píšťal a súčastí organa
29.1.2020
Čo je na druhej strane?
Starý, chorý muž prijal od svojho lekára zlú správu. Keď sa pripravoval na odchod z ...
29.1.2020

DUCHOVNÁ PRÍPRAVA - ŠTVRTOK

Tohtoročná Mariánska púť v Topoľčanoch sa začala duchovnou prípravou vo štvrtok, 5. septembra 2019, vyložením Sviatosti Oltárnej po rannej sv. omši k celodennej adorácii,ktorá sa zakončila o 18:00 h modlitbami za nové duchovné povolania a eucharistickým požehnaním. Večernú sv omšu o 18:30 h slávili kňazi, rodáci z Topoľčian. Hlavným celebrantom a kazateľom bol vdp. dekan Rudolf Daňo (farár vo Farnosti Svätoplukovo).

fotografie: Samuel Dostál


KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Sedembolestná Panna Mária, Tebe slovenská spieva krajina. Tisíc raz buď zdravas, Mária pros za nás!