SLOVKO O DUCHOVNOM SV. PRIJÍMANÍ:
Raz SV. KATARÍNA SIENSKÁ zápasila s pochybnosťami o tom, či má duchovné prijímanie ...
07.4.2020
Živé vysielanie z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie
Drahí veriaci, prosíme zjednoťme sa pri každodennej modlitbe o 20:00 hod. v rodinách s ...
07.4.2020
Duchovné okienko
Tebe, Najsvätejšia Trojica, obetujeme zásluhy Ježiša Krista ako poďakovanie za to, že ...
07.4.2020

DUCHOVNÁ PRÍPRAVA - SOBOTA

V sobotu, 8.septembra 2018, pokračovala duchovná príprava o 15:00h Korunkou k Božiemu milosrdenstvu. Po jej skončení nasledovala sv. omša spojená s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých. O 16:45h boli modlitby matiek a otcov za všetky rodiny Slovenska. Mariánske večeradlo spojené s modlitbou ruženca o 17:30h. Večernú sv. omšu o 18:30h celebroval náš pán farár Mons. Dušan Argaláš. Homíliu predniesol Mgr. Peter Blahovec, farár Farnosti Lukáčovce. Po skončení sv. omše nasledoval sviečkový sprievod námestím okolo kostola so sochou Panny Márie a pobožnosťami na štyroch svetových stranách.
fotografie: Samuel Dostál

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Neponáhľaj sa, neumáraj sa. Si tu len na krátkej návšteve. Určite sa preto zastav a ovoňaj kvety.
Walter Hagen