Sakrálne pamiatky Topoľčian.
Sakrálne pamiatky sú svedectvom vývoja duchovnej kultúry. Mnohé z nich sú dodnes ...
09.11.2019
Mrak a duna
Jeden veľmi mladý mrak sa vydal na svoju prvú cestu po oblohe v sprievode mnohých ...
09.11.2019
Čo je na druhej strane?
Starý, chorý muž prijal od svojho lekára zlú správu. Keď sa pripravoval na odchod z ...
09.11.2019

DUCHOVNÁ PRÍPRAVA - SOBOTA

V sobotu, 8.septembra 2018, pokračovala duchovná príprava o 15:00h Korunkou k Božiemu milosrdenstvu. Po jej skončení nasledovala sv. omša spojená s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých. O 16:45h boli modlitby matiek a otcov za všetky rodiny Slovenska. Mariánske večeradlo spojené s modlitbou ruženca o 17:30h. Večernú sv. omšu o 18:30h celebroval náš pán farár Mons. Dušan Argaláš. Homíliu predniesol Mgr. Peter Blahovec, farár Farnosti Lukáčovce. Po skončení sv. omše nasledoval sviečkový sprievod námestím okolo kostola so sochou Panny Márie a pobožnosťami na štyroch svetových stranách.
fotografie: Samuel Dostál

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Keď človek neužíva lieky, aspoň neochorie.
Aforizmus