Umysly sv. omši na júl, august a september 2020 - Nemčice
Od 10.3.2020 neodslúžené úmysly sv. omší boli automaticky prepísané na mesiace júl a ...
21.6.2020
Námestie s farským kostolom
Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, ...
17.6.2020
Zelený rínok a pôvodné miesto sochy sv. Antona Paduánskeho
Fotografie z histórie.
17.6.2020

DUCHOVNÁ PRÍPRAVA - SOBOTA

V sobotu, 8.septembra 2018, pokračovala duchovná príprava o 15:00h Korunkou k Božiemu milosrdenstvu. Po jej skončení nasledovala sv. omša spojená s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých. O 16:45h boli modlitby matiek a otcov za všetky rodiny Slovenska. Mariánske večeradlo spojené s modlitbou ruženca o 17:30h. Večernú sv. omšu o 18:30h celebroval náš pán farár Mons. Dušan Argaláš. Homíliu predniesol Mgr. Peter Blahovec, farár Farnosti Lukáčovce. Po skončení sv. omše nasledoval sviečkový sprievod námestím okolo kostola so sochou Panny Márie a pobožnosťami na štyroch svetových stranách.
fotografie: Samuel Dostál

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

MYŠLIENKA

Žena má v každom spore posledné slovo. Každé slovo prednesené mužom potom je začiatkom ďalšieho sporu.