Čistenie a oprava rín na farskom kostole
Spolu s jarným upratovaním sme pristúpili k čisteniu a oprave rín na našom farskom ...
21.8.2019
Renovácia ohrady + strechy a výmena reproduktorov
V letných mesiacoch máj-júl 2019 sme okolo kostola pristúpili k viacerým vonkajším ...
21.8.2019
Víchrica poškodila strechu farského kostola
Víchrica, ktorá zasiahla Topoľčany i ďalšie okolie zo 7. na 8. augusta 2019 a ...
21.8.2019

MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC 2017

Aj naša farnosť sa 18. októbra 2017 zapojila spolu s celým Slovenskom do medzinárodnej iniciatívy „Milión detí sa modlí ruženec“, v duchu slov sv. pátra Pia: ,,Keď sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení." Sme radi, že pozvanie prijalo viacero detí spolu s rodičmi či starými rodičmi a mohli sa tak spolu modliť ruženec za pokoj a mier vo svete. Po modlitbe čakali na deti palacinky na farskom dvore.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Pomsta vám pomôže práve tak, ako keď uhryznete psa za to, že uhryzol vás.