Karol WOJTYLA – služobník Boží Ján Pavol II.
Bol svedomím sveta, morálnym apelom pre celú planétu. Charizmatický posol trpezlivej ...
29.1.2020
Priebeh prác na organe 17. januára 2020
Demontáž píšťal a súčastí organa
29.1.2020
Čo je na druhej strane?
Starý, chorý muž prijal od svojho lekára zlú správu. Keď sa pripravoval na odchod z ...
29.1.2020

DUCHOVNÁ PRÍPRAVA - SOBOTA

Aj v sobotu, 9.septembra 2017, pokračovala duchovná príprava pred púťou. Poobede sa spovedali chorí pútnici. O 15:00h sa modlila Korunka k Božiemu milosrdenstvu, po ktorej nasledovala sv. omša spojená s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých. Večerným celebrantom a kazateľom pri sv. omši bol Mons. Marián Gavenda, ktorý sa nám prihovoril na tému "Fatima - nádej a záchrana". Po skončení sv. omše nasledovala diskusia na túto mariánsku tému. Na záver tohto dňa bola o 21:00h moderovaná adorácia mládeže s eucharistickým požehnaním.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Sedembolestná Panna Mária, Tebe slovenská spieva krajina. Tisíc raz buď zdravas, Mária pros za nás!