Umysly sv. omši na júl, august a september 2020 - Nemčice
Od 10.3.2020 neodslúžené úmysly sv. omší boli automaticky prepísané na mesiace júl a ...
21.6.2020
Námestie s farským kostolom
Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, ...
17.6.2020
Zelený rínok a pôvodné miesto sochy sv. Antona Paduánskeho
Fotografie z histórie.
17.6.2020

DUCHOVNÁ PRÍPRAVA - SOBOTA

Aj v sobotu, 9.septembra 2017, pokračovala duchovná príprava pred púťou. Poobede sa spovedali chorí pútnici. O 15:00h sa modlila Korunka k Božiemu milosrdenstvu, po ktorej nasledovala sv. omša spojená s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých. Večerným celebrantom a kazateľom pri sv. omši bol Mons. Marián Gavenda, ktorý sa nám prihovoril na tému "Fatima - nádej a záchrana". Po skončení sv. omše nasledovala diskusia na túto mariánsku tému. Na záver tohto dňa bola o 21:00h moderovaná adorácia mládeže s eucharistickým požehnaním.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

MYŠLIENKA

Kristus nechce tých, ktorí Ho obdivujú, ale tých, ktorí Ho nasledujú.
Sören Kierkegaard