Priebeh prác na organe 17. januára 2020
demontáž píšťal a súčastí organa
18.1.2020
Aktuálny stav prípravy nemocničnej kaplnky k 23.11.2019.
Od posledného zhodnotenia priebehu prác v novej nemocničnej kaplnke sa práce výrazne ...
25.11.2019
Sakrálne pamiatky Topoľčian.
Sakrálne pamiatky sú svedectvom vývoja duchovnej kultúry. Mnohé z nich sú dodnes ...
09.11.2019

DUCHOVNÁ PRÍPRAVA - SOBOTA

Aj v sobotu, 9.septembra 2017, pokračovala duchovná príprava pred púťou. Poobede sa spovedali chorí pútnici. O 15:00h sa modlila Korunka k Božiemu milosrdenstvu, po ktorej nasledovala sv. omša spojená s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých. Večerným celebrantom a kazateľom pri sv. omši bol Mons. Marián Gavenda, ktorý sa nám prihovoril na tému "Fatima - nádej a záchrana". Po skončení sv. omše nasledovala diskusia na túto mariánsku tému. Na záver tohto dňa bola o 21:00h moderovaná adorácia mládeže s eucharistickým požehnaním.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Čo dáva zmysel životu, dáva zmysel i smrti.
Antoine de saint-Exupéry