Čistenie a oprava rín na farskom kostole
Spolu s jarným upratovaním sme pristúpili k čisteniu a oprave rín na našom farskom ...
21.8.2019
Renovácia ohrady + strechy a výmena reproduktorov
V letných mesiacoch máj-júl 2019 sme okolo kostola pristúpili k viacerým vonkajším ...
21.8.2019
Víchrica poškodila strechu farského kostola
Víchrica, ktorá zasiahla Topoľčany i ďalšie okolie zo 7. na 8. augusta 2019 a ...
21.8.2019

DUCHOVNÁ PRÍPRAVA - ŠTVRTOK

Tohoročná púť v roku 100. výročia zjavenia Panny Márie vo Fatime bola spojená s duchovnou obnovou, ktorá začala vo štvrtok, 7.septembra 2017. Celý deň bola vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna až do večernej sv. omše, ktorej hlavným celebrantom a kazateľom bol vdp. Pavol Zemko, farnosť Kátlovce. Svätá omša bola zároveň siedmou púťou kňazov a veriacich za povolania ku kňazskému a rodinnému životu z farnosí Ludanice a Preseľany.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Život človeka má zmysel, ak po ňom na svete zostane trochu viac lásky a dobra.
A. Delp