Karol WOJTYLA – služobník Boží Ján Pavol II.
Bol svedomím sveta, morálnym apelom pre celú planétu. Charizmatický posol trpezlivej ...
29.1.2020
Priebeh prác na organe 17. januára 2020
Demontáž píšťal a súčastí organa
29.1.2020
Čo je na druhej strane?
Starý, chorý muž prijal od svojho lekára zlú správu. Keď sa pripravoval na odchod z ...
29.1.2020

100. VÝROČIE FATIMSKÝCH ZJAVENÍ

V sobotu, 13. mája 2017, sme si pripomenuli 100. výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime aj v našom farskom kostole Fatimským večeradlom, ktoré sa začalo o 16:00h tichou adoráciou a pokračovalo o 17:15h modlitbou sv. ruženca. O 18:30h sa slávila sv. omša, po ktorej bol sviečkový sprievod so sochou Panny Márie po námestí. Spoločne sme ako farnosť prežili chvíle modlitby a zvolávania Božieho požehnania pre tento svet.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Sedembolestná Panna Mária, Tebe slovenská spieva krajina. Tisíc raz buď zdravas, Mária pros za nás!