Čistenie a oprava rín na farskom kostole
Spolu s jarným upratovaním sme pristúpili k čisteniu a oprave rín na našom farskom ...
21.8.2019
Renovácia ohrady + strechy a výmena reproduktorov
V letných mesiacoch máj-júl 2019 sme okolo kostola pristúpili k viacerým vonkajším ...
21.8.2019
Víchrica poškodila strechu farského kostola
Víchrica, ktorá zasiahla Topoľčany i ďalšie okolie zo 7. na 8. augusta 2019 a ...
21.8.2019

100. VÝROČIE FATIMSKÝCH ZJAVENÍ

V sobotu, 13. mája 2017, sme si pripomenuli 100. výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime aj v našom farskom kostole Fatimským večeradlom, ktoré sa začalo o 16:00h tichou adoráciou a pokračovalo o 17:15h modlitbou sv. ruženca. O 18:30h sa slávila sv. omša, po ktorej bol sviečkový sprievod so sochou Panny Márie po námestí. Spoločne sme ako farnosť prežili chvíle modlitby a zvolávania Božieho požehnania pre tento svet.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Život človeka má zmysel, ak po ňom na svete zostane trochu viac lásky a dobra.
A. Delp