Umysly sv. omši na júl, august a september 2020 - Nemčice
Od 10.3.2020 neodslúžené úmysly sv. omší boli automaticky prepísané na mesiace júl a ...
21.6.2020
Námestie s farským kostolom
Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, ...
17.6.2020
Zelený rínok a pôvodné miesto sochy sv. Antona Paduánskeho
Fotografie z histórie.
17.6.2020

100. VÝROČIE FATIMSKÝCH ZJAVENÍ

V sobotu, 13. mája 2017, sme si pripomenuli 100. výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime aj v našom farskom kostole Fatimským večeradlom, ktoré sa začalo o 16:00h tichou adoráciou a pokračovalo o 17:15h modlitbou sv. ruženca. O 18:30h sa slávila sv. omša, po ktorej bol sviečkový sprievod so sochou Panny Márie po námestí. Spoločne sme ako farnosť prežili chvíle modlitby a zvolávania Božieho požehnania pre tento svet.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

MYŠLIENKA

Kristus nechce tých, ktorí Ho obdivujú, ale tých, ktorí Ho nasledujú.
Sören Kierkegaard