SLOVKO O DUCHOVNOM SV. PRIJÍMANÍ:
Raz SV. KATARÍNA SIENSKÁ zápasila s pochybnosťami o tom, či má duchovné prijímanie ...
07.4.2020
Živé vysielanie z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie
Drahí veriaci, prosíme zjednoťme sa pri každodennej modlitbe o 20:00 hod. v rodinách s ...
07.4.2020
Duchovné okienko
Tebe, Najsvätejšia Trojica, obetujeme zásluhy Ježiša Krista ako poďakovanie za to, že ...
07.4.2020

HROMNIČNÁ PÚŤ MATIEK 2017

V sobotu, 4. februára 2016, sa v našom farskom kostole uskutočnila v poradí IV. Hromničná púť matiek, na ktorú prijali pozvanie mamy i staré mamy nielen z našej farnosti, ale aj z okolia. Mamy prišli i v tomto roku,kedy si pripomíname 100 rokov od zjavení Panny Márie vo Fatime, odovzdať svoje deti a svoje rodiny pod mocný ochranný plášť nebeskej Matky Panny Márie.
Program začal o 9:30 h modlitbou rozjímavého ruženca. Počas ruženca bola možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Po ruženci sa požehnala nová socha fatimskej Panny Márie, ktorá bude následne umiestnená v kostole.
Približne o 10:20 h sa slávila svätá omša, počas ktorej sa matky modlili so zažatými sviecami za svoje deti. Svätú omšu celebroval bývalý náš kaplán vdp. Pavol Póša, teraz farár vo farnosti Svätý Jur. O 11:30 h nasledovala moderovaná adorácia, na záver ktorej sa udelilo eucharistické požehnanie.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Vlastnou bohoslužbou kresťanov je láska.