Sakrálne pamiatky Topoľčian.
Sakrálne pamiatky sú svedectvom vývoja duchovnej kultúry. Mnohé z nich sú dodnes ...
09.11.2019
Mrak a duna
Jeden veľmi mladý mrak sa vydal na svoju prvú cestu po oblohe v sprievode mnohých ...
09.11.2019
Čo je na druhej strane?
Starý, chorý muž prijal od svojho lekára zlú správu. Keď sa pripravoval na odchod z ...
09.11.2019

HROMNIČNÁ PÚŤ MATIEK 2017

V sobotu, 4. februára 2016, sa v našom farskom kostole uskutočnila v poradí IV. Hromničná púť matiek, na ktorú prijali pozvanie mamy i staré mamy nielen z našej farnosti, ale aj z okolia. Mamy prišli i v tomto roku,kedy si pripomíname 100 rokov od zjavení Panny Márie vo Fatime, odovzdať svoje deti a svoje rodiny pod mocný ochranný plášť nebeskej Matky Panny Márie.
Program začal o 9:30 h modlitbou rozjímavého ruženca. Počas ruženca bola možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Po ruženci sa požehnala nová socha fatimskej Panny Márie, ktorá bude následne umiestnená v kostole.
Približne o 10:20 h sa slávila svätá omša, počas ktorej sa matky modlili so zažatými sviecami za svoje deti. Svätú omšu celebroval bývalý náš kaplán vdp. Pavol Póša, teraz farár vo farnosti Svätý Jur. O 11:30 h nasledovala moderovaná adorácia, na záver ktorej sa udelilo eucharistické požehnanie.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Sila neznamená vyhnúť sa rane, či dať ju prv než iný. Sila znamená nebáť sa dostať ranu, ak je to nutné riziko, ktoré musíme podstúpiť na ceste životom. Čiže riziko, ktoré musíme prijať pri hľadaní životného šťastia, či pri viere v ideály ľudskosti.