Čistenie a oprava rín na farskom kostole
Spolu s jarným upratovaním sme pristúpili k čisteniu a oprave rín na našom farskom ...
21.8.2019
Renovácia ohrady + strechy a výmena reproduktorov
V letných mesiacoch máj-júl 2019 sme okolo kostola pristúpili k viacerým vonkajším ...
21.8.2019
Víchrica poškodila strechu farského kostola
Víchrica, ktorá zasiahla Topoľčany i ďalšie okolie zo 7. na 8. augusta 2019 a ...
21.8.2019

HROMNIČNÁ PÚŤ MATIEK 2017

V sobotu, 4. februára 2016, sa v našom farskom kostole uskutočnila v poradí IV. Hromničná púť matiek, na ktorú prijali pozvanie mamy i staré mamy nielen z našej farnosti, ale aj z okolia. Mamy prišli i v tomto roku,kedy si pripomíname 100 rokov od zjavení Panny Márie vo Fatime, odovzdať svoje deti a svoje rodiny pod mocný ochranný plášť nebeskej Matky Panny Márie.
Program začal o 9:30 h modlitbou rozjímavého ruženca. Počas ruženca bola možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Po ruženci sa požehnala nová socha fatimskej Panny Márie, ktorá bude následne umiestnená v kostole.
Približne o 10:20 h sa slávila svätá omša, počas ktorej sa matky modlili so zažatými sviecami za svoje deti. Svätú omšu celebroval bývalý náš kaplán vdp. Pavol Póša, teraz farár vo farnosti Svätý Jur. O 11:30 h nasledovala moderovaná adorácia, na záver ktorej sa udelilo eucharistické požehnanie.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Pomsta vám pomôže práve tak, ako keď uhryznete psa za to, že uhryzol vás.