Čistenie a oprava rín na farskom kostole
Spolu s jarným upratovaním sme pristúpili k čisteniu a oprave rín na našom farskom ...
21.8.2019
Renovácia ohrady + strechy a výmena reproduktorov
V letných mesiacoch máj-júl 2019 sme okolo kostola pristúpili k viacerým vonkajším ...
21.8.2019
Víchrica poškodila strechu farského kostola
Víchrica, ktorá zasiahla Topoľčany i ďalšie okolie zo 7. na 8. augusta 2019 a ...
21.8.2019

DETI Z CIRKEVNEJ ŠKOLY SV. DON BOSKA S KULTÚRNYM PÁSMOM KU DŇU MATIEK

Dňa 8. Mája 2016 o 15:00 h sa vo farskom kostole predstavili deti z cirkevnej školy sv. Don Boska s kultúrnym pásmom ku dňu matiek. Ďakujeme deťom za krásne vystúpenie, učiteľom a vedeniu CZŠ sv. Don Boska za zorganizovanie kultúrneho programu.

Milé mamičky,
nech Vám tento deň prinesie toľko šťastia a radosti,
koľko lásky vy samé rozdávate svojim najbližším po celý čas!

Prajeme Vám krásny Deň matiek.KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Pomsta vám pomôže práve tak, ako keď uhryznete psa za to, že uhryzol vás.