Karol WOJTYLA – služobník Boží Ján Pavol II.
Bol svedomím sveta, morálnym apelom pre celú planétu. Charizmatický posol trpezlivej ...
29.1.2020
Priebeh prác na organe 17. januára 2020
Demontáž píšťal a súčastí organa
29.1.2020
Čo je na druhej strane?
Starý, chorý muž prijal od svojho lekára zlú správu. Keď sa pripravoval na odchod z ...
29.1.2020

9 MESIACOV ZA ŽIVOT

Na Veľký piatok večer sa i naša farnosť pripojila k iniciatíve v roku milosrdenstva "9 mesiacov za život" pod zastrešením Národného pochodu za život. So zažatou sviecou a ružencom v ruke stáli ľudia pred bránami našej nemocnice, kde sa tiež vykonávajú potraty, aby sa  modlili za nenarodené deti a rodičov, ktorí sa rozhodli nenechať si svoje dieťa. Tento projekt trvá od 25.marca do 25.decembra 2016, pričom sa bude pravidelne stretávať pred nemocnicou s modlitbami na perách. Bližšie informácie budú vo farských oznamoch.

 

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Sedembolestná Panna Mária, Tebe slovenská spieva krajina. Tisíc raz buď zdravas, Mária pros za nás!