Čistenie a oprava rín na farskom kostole
Spolu s jarným upratovaním sme pristúpili k čisteniu a oprave rín na našom farskom ...
21.8.2019
Renovácia ohrady + strechy a výmena reproduktorov
V letných mesiacoch máj-júl 2019 sme okolo kostola pristúpili k viacerým vonkajším ...
21.8.2019
Víchrica poškodila strechu farského kostola
Víchrica, ktorá zasiahla Topoľčany i ďalšie okolie zo 7. na 8. augusta 2019 a ...
21.8.2019

NOC MILOSRDENSTVA

V piatok, 18. decembra 2015, sa uskutočnila v našom farskom kostole Noc milosrdenstva. V čase od 19.30 do polnoci bola vyložená Sviatosť Oltárna a viacerí kňazi boli k dispozícii na sv. spoveď alebo na rozhovor v prítmí kostola. Počas poklony sa  vždy o celej hodine prečítal úryvok zo Sv. Písma a zaspievali sa meditatívne piesne. Veríme, že viacerí z Vás zakúsili počas tejto noci  blízkosť milosrdného Boha vo svojom živote!
 

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Život človeka má zmysel, ak po ňom na svete zostane trochu viac lásky a dobra.
A. Delp