Priebeh prác na organe 17. januára 2020
demontáž píšťal a súčastí organa
18.1.2020
Aktuálny stav prípravy nemocničnej kaplnky k 23.11.2019.
Od posledného zhodnotenia priebehu prác v novej nemocničnej kaplnke sa práce výrazne ...
25.11.2019
Sakrálne pamiatky Topoľčian.
Sakrálne pamiatky sú svedectvom vývoja duchovnej kultúry. Mnohé z nich sú dodnes ...
09.11.2019

NOC MILOSRDENSTVA

V piatok, 18. decembra 2015, sa uskutočnila v našom farskom kostole Noc milosrdenstva. V čase od 19.30 do polnoci bola vyložená Sviatosť Oltárna a viacerí kňazi boli k dispozícii na sv. spoveď alebo na rozhovor v prítmí kostola. Počas poklony sa  vždy o celej hodine prečítal úryvok zo Sv. Písma a zaspievali sa meditatívne piesne. Veríme, že viacerí z Vás zakúsili počas tejto noci  blízkosť milosrdného Boha vo svojom živote!
 

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Čo dáva zmysel životu, dáva zmysel i smrti.
Antoine de saint-Exupéry