Sakrálne pamiatky Topoľčian.
Sakrálne pamiatky sú svedectvom vývoja duchovnej kultúry. Mnohé z nich sú dodnes ...
09.11.2019
Mrak a duna
Jeden veľmi mladý mrak sa vydal na svoju prvú cestu po oblohe v sprievode mnohých ...
09.11.2019
Čo je na druhej strane?
Starý, chorý muž prijal od svojho lekára zlú správu. Keď sa pripravoval na odchod z ...
09.11.2019

TRETÍ LETNÝ FARSKÝ PRÍMESTSKÝ TÁBOR 2015

V dňoch od 24.8. do 28.8. sa pod záštitou farského úradu uskutočnil v poradí tretí letný farský prímestský tábor pre deti vo veku od 4 do 11 rokov.

Malí táborníci sa spolu s Kung Fu Pandou vydali v pondelok na dobrodružnú cestu do Číny. Na svojej ceste museli s lietadlom pristáť v každej krajine a vyskúšať si aké je liezť na hory, dolovať mince v bani, preplávať jazero či prežiť mrazivú zimu v Rusku. Na tejto ceste sa spolu naučili pomáhať blížnym.

Druhý deň - utorok, sa niesol v hesle priateľstva.

Ako byť správnym Božím bojovníkom sme sa v stredu dozvedeli na našej púti za svätými Andrejom Svoradom a Benediktom v Skalke nad Váhom. Deti sa nielen dozvedeli aký bol život týchto dvoch pustovníkov ale aj na svätej omši, sme zistili, že aj našim poslaním je byť dobrými Božími bojovníkmi každý deň. Odslúžili ju naši bývalí p. kapláni Vdp. Vladko Uhrín a Vdp. Martin Vitek.

Vo štvrtok sme sa vydali po stopách sv. Juraja do Nitrianskej Blatnice od ktorého sme sa naučili odvahe.

Piatok bol venovaný rodine. Táborníci spoločne priniesli svoje srdcia do tej najväčšej rodiny, ktorou je naše farské spoločenstvo zhromaždené na svätej omši. Nakoľko bol veľmi horúci deň, deti si užili záverečné chvíle tábora vo forme oblievačky. Z letného dobrodružstva si nielen odniesli vecné ceny ale aj vo svojich cestovných pasoch a srdiečkach pomoc, priateľstvo, odvahu, rodinu a tiež návod ako byť dobrým Božím bojovníkom.


KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Keď človek neužíva lieky, aspoň neochorie.
Aforizmus