SLOVKO O DUCHOVNOM SV. PRIJÍMANÍ:
Raz SV. KATARÍNA SIENSKÁ zápasila s pochybnosťami o tom, či má duchovné prijímanie ...
07.4.2020
Živé vysielanie z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie
Drahí veriaci, prosíme zjednoťme sa pri každodennej modlitbe o 20:00 hod. v rodinách s ...
07.4.2020
Duchovné okienko
Tebe, Najsvätejšia Trojica, obetujeme zásluhy Ježiša Krista ako poďakovanie za to, že ...
07.4.2020

10.VÝROČIE RUŽENCOVÉHO BRATSTVA

13. mája 2015 sme si fatímskym večeradlom a slávnostnou sv. omšou pripomenuli 10. výročie ružencového bratstva. Pri jeho obnove v roku 2005 a povolení ďalej pokračovať bol náš pán dekan, Mons. Marián Dragúň, ktorý bol celebrantom a kazateľom. Ďakujeme všetkým za pomoc pri príprave tejto slávnosti i všetkým členom modlitebných ruží za toto obdobie. Po skončení sv. omše nasledovalo malé agape.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Vlastnou bohoslužbou kresťanov je láska.