Sakrálne pamiatky Topoľčian.
Sakrálne pamiatky sú svedectvom vývoja duchovnej kultúry. Mnohé z nich sú dodnes ...
09.11.2019
Mrak a duna
Jeden veľmi mladý mrak sa vydal na svoju prvú cestu po oblohe v sprievode mnohých ...
09.11.2019
Čo je na druhej strane?
Starý, chorý muž prijal od svojho lekára zlú správu. Keď sa pripravoval na odchod z ...
09.11.2019

ZUBEREC 2005

Farský detský tábor Zuberec 2005 Celučičký týždeň (od 2. do 8. júla) prežilo 35 detí z našej farnosti spolu s vedúcimi, pánom kaplánom a tetami kuchárkami na Orave v dedine Zuberec. Videli sme Roháčske plesá a vodopád, navštívili sme Oravský hrad aj skazen v Zuberci – Brestovej, tancovali sme, spievali, súťažili, zúčastňovali sa sv. omše,... skrátka prázdninovali sme a bolo nám staaašne fajn. Aj na fotkách to predsa vidieť ;o)

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Keď človek neužíva lieky, aspoň neochorie.
Aforizmus