SLOVKO O DUCHOVNOM SV. PRIJÍMANÍ:
Raz SV. KATARÍNA SIENSKÁ zápasila s pochybnosťami o tom, či má duchovné prijímanie ...
07.4.2020
Živé vysielanie z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie
Drahí veriaci, prosíme zjednoťme sa pri každodennej modlitbe o 20:00 hod. v rodinách s ...
07.4.2020
Duchovné okienko
Tebe, Najsvätejšia Trojica, obetujeme zásluhy Ježiša Krista ako poďakovanie za to, že ...
07.4.2020

ZUBEREC 2005

Farský detský tábor Zuberec 2005 Celučičký týždeň (od 2. do 8. júla) prežilo 35 detí z našej farnosti spolu s vedúcimi, pánom kaplánom a tetami kuchárkami na Orave v dedine Zuberec. Videli sme Roháčske plesá a vodopád, navštívili sme Oravský hrad aj skazen v Zuberci – Brestovej, tancovali sme, spievali, súťažili, zúčastňovali sa sv. omše,... skrátka prázdninovali sme a bolo nám staaašne fajn. Aj na fotkách to predsa vidieť ;o)

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Aby sa viera stala silnou, musí byť vyskúšaná, musí prejsť pecou skúšok...