Sakrálne pamiatky Topoľčian.
Sakrálne pamiatky sú svedectvom vývoja duchovnej kultúry. Mnohé z nich sú dodnes ...
09.11.2019
Mrak a duna
Jeden veľmi mladý mrak sa vydal na svoju prvú cestu po oblohe v sprievode mnohých ...
09.11.2019
Čo je na druhej strane?
Starý, chorý muž prijal od svojho lekára zlú správu. Keď sa pripravoval na odchod z ...
09.11.2019

PÚŤ CHORÝCH

Prvú marcovú sobotu sa v našom pútnickom chráme uskutočnila púť chorých. Program sa začal modlitbou sv. ruženca o 9.30 h, počas ktorého bola možnosť pristúpiť k sv. spovedi. Po ňom sa slávila sv. omša, pri ktorej sa vysluhovala sviatosť pomazania chorých. Hlavným celebrantom a kazateľom bol Ing. Mgr. Juraj Adamkovič, ktorý pôsobil aj v našej farnosti a v súčasnosti je nemocničným duchovným v Banskej Bystrici.
 

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Keď človek neužíva lieky, aspoň neochorie.
Aforizmus