Aktuálny stav prípravy nemocničnej kaplnky k 23.11.2019.
Od posledného zhodnotenia priebehu prác v novej nemocničnej kaplnke sa práce výrazne ...
25.11.2019
Sakrálne pamiatky Topoľčian.
Sakrálne pamiatky sú svedectvom vývoja duchovnej kultúry. Mnohé z nich sú dodnes ...
09.11.2019
Mrak a duna
Jeden veľmi mladý mrak sa vydal na svoju prvú cestu po oblohe v sprievode mnohých ...
09.11.2019

HROMNIČNÁ PÚŤ MATIEK 2015

V sobotu 7. februára 2015 sa v našom farskom kostole uskutočnila v poradí druhá Hromničná púť matiek, na ktorú prišli mamy i staré mamy nielen z našej farnosti, ale aj z okolia vyprosovať si so zažatou sviecou v ruke a s modlitbou v srdci od nebeskej Matky dar viery pre svoje deti a odvrátenie všetkého morálneho zla od svojich rodín i celej našej vlasti.
Program začal o 9:30 h modlitbou rozjímavého ruženca, po ktorom nasledovalo zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu P. Márie. Počas ruženca bola možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Približne o 10:15 h sa slávila svätá omša, ktorú celebroval Mons. Peter Paliatka, farár v Bojnej. O 11:15 h nesledovala adorácia, počas ktorej matky odovzdávali mená svojich detí do košíkov.
 

Záznam z live prenosu púte:
 

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Najkratšou cestou medzi dvoma ľuďmi je úsmev.