Umysly sv. omši na júl, august a september 2020 - Nemčice
Od 10.3.2020 neodslúžené úmysly sv. omší boli automaticky prepísané na mesiace júl a ...
21.6.2020
Námestie s farským kostolom
Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, ...
17.6.2020
Zelený rínok a pôvodné miesto sochy sv. Antona Paduánskeho
Fotografie z histórie.
17.6.2020

HROMNIČNÁ PÚŤ MATIEK 2015

V sobotu 7. februára 2015 sa v našom farskom kostole uskutočnila v poradí druhá Hromničná púť matiek, na ktorú prišli mamy i staré mamy nielen z našej farnosti, ale aj z okolia vyprosovať si so zažatou sviecou v ruke a s modlitbou v srdci od nebeskej Matky dar viery pre svoje deti a odvrátenie všetkého morálneho zla od svojich rodín i celej našej vlasti.
Program začal o 9:30 h modlitbou rozjímavého ruženca, po ktorom nasledovalo zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu P. Márie. Počas ruženca bola možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Približne o 10:15 h sa slávila svätá omša, ktorú celebroval Mons. Peter Paliatka, farár v Bojnej. O 11:15 h nesledovala adorácia, počas ktorej matky odovzdávali mená svojich detí do košíkov.
 

Záznam z live prenosu púte:
 

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

MYŠLIENKA

Žena má v každom spore posledné slovo. Každé slovo prednesené mužom potom je začiatkom ďalšieho sporu.