Sakrálne pamiatky Topoľčian.
Sakrálne pamiatky sú svedectvom vývoja duchovnej kultúry. Mnohé z nich sú dodnes ...
09.11.2019
Mrak a duna
Jeden veľmi mladý mrak sa vydal na svoju prvú cestu po oblohe v sprievode mnohých ...
09.11.2019
Čo je na druhej strane?
Starý, chorý muž prijal od svojho lekára zlú správu. Keď sa pripravoval na odchod z ...
09.11.2019

SEDEM BOLESTÍ PANNY MÁRIE

Vrámci topoľčianskej púte sa v Dome kultúry v Topoľčanoch uskutočnila 5. septembra 2014 premiéra muzikálu Sedem bolestí Panny Márie . Rehoľné sestry z Kongregácie Božského Vykupiteľa sa s veľkou láskou a energiou pustili do prípravy muzikálu a získali niekoľko nadšencov a je z toho krásne dielo, ktoré ľudí chytilo za srdce a prišli sa pozrieť aj na reprízu 21. septembra. 

 

photo by: © rmc photography 


Táto fotogaléria je len ukážkou toho, čo Vás čaká na DVD, ktoré pre Vás pripravujeme a bude obsahovať oveľa viac!
 KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Keď človek neužíva lieky, aspoň neochorie.
Aforizmus