SLOVKO O DUCHOVNOM SV. PRIJÍMANÍ:
Raz SV. KATARÍNA SIENSKÁ zápasila s pochybnosťami o tom, či má duchovné prijímanie ...
07.4.2020
Živé vysielanie z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie
Drahí veriaci, prosíme zjednoťme sa pri každodennej modlitbe o 20:00 hod. v rodinách s ...
07.4.2020
Duchovné okienko
Tebe, Najsvätejšia Trojica, obetujeme zásluhy Ježiša Krista ako poďakovanie za to, že ...
07.4.2020

SEDEM BOLESTÍ PANNY MÁRIE

Vrámci topoľčianskej púte sa v Dome kultúry v Topoľčanoch uskutočnila 5. septembra 2014 premiéra muzikálu Sedem bolestí Panny Márie . Rehoľné sestry z Kongregácie Božského Vykupiteľa sa s veľkou láskou a energiou pustili do prípravy muzikálu a získali niekoľko nadšencov a je z toho krásne dielo, ktoré ľudí chytilo za srdce a prišli sa pozrieť aj na reprízu 21. septembra. 

 

photo by: © rmc photography 


Táto fotogaléria je len ukážkou toho, čo Vás čaká na DVD, ktoré pre Vás pripravujeme a bude obsahovať oveľa viac!
 KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Vlastnou bohoslužbou kresťanov je láska.