SLOVKO O DUCHOVNOM SV. PRIJÍMANÍ:
Raz SV. KATARÍNA SIENSKÁ zápasila s pochybnosťami o tom, či má duchovné prijímanie ...
07.4.2020
Živé vysielanie z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie
Drahí veriaci, prosíme zjednoťme sa pri každodennej modlitbe o 20:00 hod. v rodinách s ...
07.4.2020
Duchovné okienko
Tebe, Najsvätejšia Trojica, obetujeme zásluhy Ježiša Krista ako poďakovanie za to, že ...
07.4.2020

VÝLET DETI VIERY

V sobotu 31. mája 2014 sme sa deti zo spoločenstva Deti viery spolu so svojimi mamami vybrali na výlet do Bratislavy, kde sme navštívili ZOO, Dinopark. V popoludňajších hodinách sme zavítali na deň otvorených dverí do TV LUX, kde sme strávili pekné chvíle s kamarátom Klbkom, a potom sme absolvovali moderovanú prehliadku celej TV LUX. Výlet sme ukončili v materskom centre Kramárik, kde sme sa spolu s našou koordinátorkou Ľubkou poďakovali v modlitbe a piesňami za celý deň. Toto bol deň, ktorý nám dal Pán a my vám chceme aspoň fotkami priblížiť atmosféru toho dňa.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Aby sa viera stala silnou, musí byť vyskúšaná, musí prejsť pecou skúšok...