Sakrálne pamiatky Topoľčian.
Sakrálne pamiatky sú svedectvom vývoja duchovnej kultúry. Mnohé z nich sú dodnes ...
09.11.2019
Mrak a duna
Jeden veľmi mladý mrak sa vydal na svoju prvú cestu po oblohe v sprievode mnohých ...
09.11.2019
Čo je na druhej strane?
Starý, chorý muž prijal od svojho lekára zlú správu. Keď sa pripravoval na odchod z ...
09.11.2019

VÝLET DETI VIERY

V sobotu 31. mája 2014 sme sa deti zo spoločenstva Deti viery spolu so svojimi mamami vybrali na výlet do Bratislavy, kde sme navštívili ZOO, Dinopark. V popoludňajších hodinách sme zavítali na deň otvorených dverí do TV LUX, kde sme strávili pekné chvíle s kamarátom Klbkom, a potom sme absolvovali moderovanú prehliadku celej TV LUX. Výlet sme ukončili v materskom centre Kramárik, kde sme sa spolu s našou koordinátorkou Ľubkou poďakovali v modlitbe a piesňami za celý deň. Toto bol deň, ktorý nám dal Pán a my vám chceme aspoň fotkami priblížiť atmosféru toho dňa.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Keď človek neužíva lieky, aspoň neochorie.
Aforizmus