Sakrálne pamiatky Topoľčian.
Sakrálne pamiatky sú svedectvom vývoja duchovnej kultúry. Mnohé z nich sú dodnes ...
09.11.2019
Mrak a duna
Jeden veľmi mladý mrak sa vydal na svoju prvú cestu po oblohe v sprievode mnohých ...
09.11.2019
Čo je na druhej strane?
Starý, chorý muž prijal od svojho lekára zlú správu. Keď sa pripravoval na odchod z ...
09.11.2019

PÚŤ DO RAJECKEJ LESNEJ

V sobotu 10.mája sme veľkí spolu s malými strávili požehnaný deň v Rajeckej Lesnej na každoročnej Misijnej púti koledníkov spolu s 5000 kamarátmi,aby sme zažili zábavný i duchovný program, radostné spoločenstvo a slávnostnú detskú sv. omšu.Tešíme sa na na ďaľší ročník a dúfame,že nám opäť vyjde krásne slnečné počasie u našej Matky.Nahliadni ako nám bolo a vypočuj si krásnu kázeň pána diecézneho biskupa Gálisa !

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Keď človek neužíva lieky, aspoň neochorie.
Aforizmus