SLOVKO O DUCHOVNOM SV. PRIJÍMANÍ:
Raz SV. KATARÍNA SIENSKÁ zápasila s pochybnosťami o tom, či má duchovné prijímanie ...
07.4.2020
Živé vysielanie z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie
Drahí veriaci, prosíme zjednoťme sa pri každodennej modlitbe o 20:00 hod. v rodinách s ...
07.4.2020
Duchovné okienko
Tebe, Najsvätejšia Trojica, obetujeme zásluhy Ježiša Krista ako poďakovanie za to, že ...
07.4.2020

VEĽKÉ STRETNUTIE MM VO SVITE 2014

V sobotu 10.mája 2014  sa mamy z MM stretli spoločne s inými mamami vo Svite. Témou celého stretnutia bolo „Zmierenie“. V príhovore na tému „MM a zmierenie“ sme sa dozvedeli ako veľmi dôležité je zmieriť sa s Bohom a v Bohu aj sám so sebou a s ľuďmi okolo nás. Neskôr sme sa v adorácii zmierenia odovzdávali Bohu do Jeho rúk a i každé neodpustenie, ktoré si v sebe nesieme. Veľmi povzbudzujúce boli aj zdieľania v skupinkách a svedectvá. Končili sme večer adoráciou vďakyvzdania , pri ktorej sme nečakane vďaka Bohu a otcovi biskupovi Stolarikovi, ktorý sa vracal z Krakowa, dostali milosť každá mama zvlášť si osobne uctiť vzácnu relikviu sv. Jána Pavla II. Domov sme odchádzali naplnení Božím pokojom, neopísateľnou radosťou a povzbudení slovami z kázne p. dekana.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Neponáhľaj sa, neumáraj sa. Si tu len na krátkej návšteve. Určite sa preto zastav a ovoňaj kvety.
Walter Hagen