Sakrálne pamiatky Topoľčian.
Sakrálne pamiatky sú svedectvom vývoja duchovnej kultúry. Mnohé z nich sú dodnes ...
09.11.2019
Mrak a duna
Jeden veľmi mladý mrak sa vydal na svoju prvú cestu po oblohe v sprievode mnohých ...
09.11.2019
Čo je na druhej strane?
Starý, chorý muž prijal od svojho lekára zlú správu. Keď sa pripravoval na odchod z ...
09.11.2019

VEĽKÉ STRETNUTIE MM VO SVITE 2014

V sobotu 10.mája 2014  sa mamy z MM stretli spoločne s inými mamami vo Svite. Témou celého stretnutia bolo „Zmierenie“. V príhovore na tému „MM a zmierenie“ sme sa dozvedeli ako veľmi dôležité je zmieriť sa s Bohom a v Bohu aj sám so sebou a s ľuďmi okolo nás. Neskôr sme sa v adorácii zmierenia odovzdávali Bohu do Jeho rúk a i každé neodpustenie, ktoré si v sebe nesieme. Veľmi povzbudzujúce boli aj zdieľania v skupinkách a svedectvá. Končili sme večer adoráciou vďakyvzdania , pri ktorej sme nečakane vďaka Bohu a otcovi biskupovi Stolarikovi, ktorý sa vracal z Krakowa, dostali milosť každá mama zvlášť si osobne uctiť vzácnu relikviu sv. Jána Pavla II. Domov sme odchádzali naplnení Božím pokojom, neopísateľnou radosťou a povzbudení slovami z kázne p. dekana.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Keď človek neužíva lieky, aspoň neochorie.
Aforizmus