SLOVKO O DUCHOVNOM SV. PRIJÍMANÍ:
Raz SV. KATARÍNA SIENSKÁ zápasila s pochybnosťami o tom, či má duchovné prijímanie ...
07.4.2020
Živé vysielanie z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie
Drahí veriaci, prosíme zjednoťme sa pri každodennej modlitbe o 20:00 hod. v rodinách s ...
07.4.2020
Duchovné okienko
Tebe, Najsvätejšia Trojica, obetujeme zásluhy Ježiša Krista ako poďakovanie za to, že ...
07.4.2020

10. ROZHLASOVÁ PÚŤ DO SANKTUÁRIA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA V KRAKOVE

Drahí moji priatelia...prinášame Vám z jubilejnej 10. Púte Rádia Lumen z Krakova zo Sanktuária Božieho milosrdenstva požehnanie, ktoré nám o.biskup Sečka, ktorý dnes celebroval sv. omšu udelil a tiež pri požehnaní po Korunke k Božiemu milosrdenstvu b. Stolárik a obaja apelovali odovzdať ho do domovov..k rodine, blízkym, chorým, známym, opusteným, trpiacim...a tým, ktorí ho príjmu...tak teda prijmite požehnanie... v mene Otca, i Syna, I Ducha Svätého, nech Vás Božie milosrdenstvo sprevádza po všetky dni Vášho života..Ježišu dôverujem Ti -3x....odovzdali a prosili sme za Vás všetkých zo skupiny, našich známych ,ale aj tých, ktorých nepoznáme, ale potrebujú požehnanie a pomoc od nášho Nebeského Otca...

10.30 Svätá omša spojená s eucharistickou adoráciou / Hlavný celebrant Mons. Štefan Sečka

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Vlastnou bohoslužbou kresťanov je láska.