Sakrálne pamiatky Topoľčian.
Sakrálne pamiatky sú svedectvom vývoja duchovnej kultúry. Mnohé z nich sú dodnes ...
09.11.2019
Mrak a duna
Jeden veľmi mladý mrak sa vydal na svoju prvú cestu po oblohe v sprievode mnohých ...
09.11.2019
Čo je na druhej strane?
Starý, chorý muž prijal od svojho lekára zlú správu. Keď sa pripravoval na odchod z ...
09.11.2019

10. ROZHLASOVÁ PÚŤ DO SANKTUÁRIA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA V KRAKOVE

Drahí moji priatelia...prinášame Vám z jubilejnej 10. Púte Rádia Lumen z Krakova zo Sanktuária Božieho milosrdenstva požehnanie, ktoré nám o.biskup Sečka, ktorý dnes celebroval sv. omšu udelil a tiež pri požehnaní po Korunke k Božiemu milosrdenstvu b. Stolárik a obaja apelovali odovzdať ho do domovov..k rodine, blízkym, chorým, známym, opusteným, trpiacim...a tým, ktorí ho príjmu...tak teda prijmite požehnanie... v mene Otca, i Syna, I Ducha Svätého, nech Vás Božie milosrdenstvo sprevádza po všetky dni Vášho života..Ježišu dôverujem Ti -3x....odovzdali a prosili sme za Vás všetkých zo skupiny, našich známych ,ale aj tých, ktorých nepoznáme, ale potrebujú požehnanie a pomoc od nášho Nebeského Otca...

10.30 Svätá omša spojená s eucharistickou adoráciou / Hlavný celebrant Mons. Štefan Sečka

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Keď človek neužíva lieky, aspoň neochorie.
Aforizmus