Čistenie a oprava rín na farskom kostole
Spolu s jarným upratovaním sme pristúpili k čisteniu a oprave rín na našom farskom ...
21.8.2019
Renovácia ohrady + strechy a výmena reproduktorov
V letných mesiacoch máj-júl 2019 sme okolo kostola pristúpili k viacerým vonkajším ...
21.8.2019
Víchrica poškodila strechu farského kostola
Víchrica, ktorá zasiahla Topoľčany i ďalšie okolie zo 7. na 8. augusta 2019 a ...
21.8.2019

CELOSLOVENSKÉ VEČERADLO

Mariánske kňazské hnutie organizovalo v našom farskom kostole v dňoch 26. až 28. apríla 2014 celoslovenské večeradlo. Program sa začal v sobotu o 9:30 hod  modlitbou radostného ruženca, po ktorom bola prednáška. Doobedný program bol zakončený moderovanou adoráciou a eucharistickým požehnaním.

(Tieto a mnohé iné fotografie z tejto udalosti si môžete objednať na CD nosiči na mobilnom čísle 0902 483 8920902 483 892).

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Život človeka má zmysel, ak po ňom na svete zostane trochu viac lásky a dobra.
A. Delp