Čistenie a oprava rín na farskom kostole
Spolu s jarným upratovaním sme pristúpili k čisteniu a oprave rín na našom farskom ...
21.8.2019
Renovácia ohrady + strechy a výmena reproduktorov
V letných mesiacoch máj-júl 2019 sme okolo kostola pristúpili k viacerým vonkajším ...
21.8.2019
Víchrica poškodila strechu farského kostola
Víchrica, ktorá zasiahla Topoľčany i ďalšie okolie zo 7. na 8. augusta 2019 a ...
21.8.2019

PÚŤ STARÝCH RODIČOV K SEDEMBOLESTNEJ

V sobotu 5. apríla sa v našom farskom kostole uskutočnila púť starých rodičov k Sedembolestnej. Prišli na ňu starí rodičia nielen z našej farnosti, mesta, ale aj z dekanátu a širokého okolia. Vyprosovali si od nebeskej Matky silu do každodenných krížov svojho života a zvolávali Božie požehnanie pre svoje deti a rodiny svojich detí.


Program začal o 9:30 h modlitbou rozjímavého ruženca, po ktorom nasledovala modlitba zverenia seba a rodín Sedembolestnej P. Márii. Približne o 10:15 h začala svätá omša, ktorú celebroval Mons. Štefan Vallo, riaditeľ BÚ v Nitre. O 11:30 h bola krátka moderovaná adorácia.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Život človeka má zmysel, ak po ňom na svete zostane trochu viac lásky a dobra.
A. Delp