Umysly sv. omši na júl, august a september 2020 - Nemčice
Od 10.3.2020 neodslúžené úmysly sv. omší boli automaticky prepísané na mesiace júl a ...
21.6.2020
Námestie s farským kostolom
Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, ...
17.6.2020
Zelený rínok a pôvodné miesto sochy sv. Antona Paduánskeho
Fotografie z histórie.
17.6.2020

PÚŤ STARÝCH RODIČOV K SEDEMBOLESTNEJ

V sobotu 5. apríla sa v našom farskom kostole uskutočnila púť starých rodičov k Sedembolestnej. Prišli na ňu starí rodičia nielen z našej farnosti, mesta, ale aj z dekanátu a širokého okolia. Vyprosovali si od nebeskej Matky silu do každodenných krížov svojho života a zvolávali Božie požehnanie pre svoje deti a rodiny svojich detí.


Program začal o 9:30 h modlitbou rozjímavého ruženca, po ktorom nasledovala modlitba zverenia seba a rodín Sedembolestnej P. Márii. Približne o 10:15 h začala svätá omša, ktorú celebroval Mons. Štefan Vallo, riaditeľ BÚ v Nitre. O 11:30 h bola krátka moderovaná adorácia.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

MYŠLIENKA

Žena má v každom spore posledné slovo. Každé slovo prednesené mužom potom je začiatkom ďalšieho sporu.