Čistenie a oprava rín na farskom kostole
Spolu s jarným upratovaním sme pristúpili k čisteniu a oprave rín na našom farskom ...
21.8.2019
Renovácia ohrady + strechy a výmena reproduktorov
V letných mesiacoch máj-júl 2019 sme okolo kostola pristúpili k viacerým vonkajším ...
21.8.2019
Víchrica poškodila strechu farského kostola
Víchrica, ktorá zasiahla Topoľčany i ďalšie okolie zo 7. na 8. augusta 2019 a ...
21.8.2019

PÚŤ MUŽOV K SEDEMBOLESTNEJ

V sobotu 1. marca sa v našom farskom kostole uskutočnila púť mužov k Sedembolestnej. Prišli na ňu muži nielen z našej farnosti, mesta, ale aj z dekanátu a širokého okolia. Vyprosovali si od nebeskej Matky silu a múdrosť, aby sa podľa príkladu sv. Jozefa nebáli s odvahou hľadať a objavovať Božiu vôľu pre seba i svoje rodiny, ako i celú našu spoločnosť.

Program začal o 9:30 h modlitbou rozjímavého ruženca, po ktorom nasledovala modlitba zverenia sa mužov Sedembolestnej P. Márii. Približne o 10:25 h začala svätá omša. O 11:30 h bola krátka moderovaná adorácia. Po eucharistickom požehnaní boli muži pozvaní na malé,skromné agape.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Život človeka má zmysel, ak po ňom na svete zostane trochu viac lásky a dobra.
A. Delp