Umysly sv. omši na júl, august a september 2020 - Nemčice
Od 10.3.2020 neodslúžené úmysly sv. omší boli automaticky prepísané na mesiace júl a ...
21.6.2020
Námestie s farským kostolom
Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, ...
17.6.2020
Zelený rínok a pôvodné miesto sochy sv. Antona Paduánskeho
Fotografie z histórie.
17.6.2020

PÚŤ MUŽOV K SEDEMBOLESTNEJ

V sobotu 1. marca sa v našom farskom kostole uskutočnila púť mužov k Sedembolestnej. Prišli na ňu muži nielen z našej farnosti, mesta, ale aj z dekanátu a širokého okolia. Vyprosovali si od nebeskej Matky silu a múdrosť, aby sa podľa príkladu sv. Jozefa nebáli s odvahou hľadať a objavovať Božiu vôľu pre seba i svoje rodiny, ako i celú našu spoločnosť.

Program začal o 9:30 h modlitbou rozjímavého ruženca, po ktorom nasledovala modlitba zverenia sa mužov Sedembolestnej P. Márii. Približne o 10:25 h začala svätá omša. O 11:30 h bola krátka moderovaná adorácia. Po eucharistickom požehnaní boli muži pozvaní na malé,skromné agape.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

MYŠLIENKA

Žena má v každom spore posledné slovo. Každé slovo prednesené mužom potom je začiatkom ďalšieho sporu.