SLOVKO O DUCHOVNOM SV. PRIJÍMANÍ:
Raz SV. KATARÍNA SIENSKÁ zápasila s pochybnosťami o tom, či má duchovné prijímanie ...
07.4.2020
Živé vysielanie z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie
Drahí veriaci, prosíme zjednoťme sa pri každodennej modlitbe o 20:00 hod. v rodinách s ...
07.4.2020
Duchovné okienko
Tebe, Najsvätejšia Trojica, obetujeme zásluhy Ježiša Krista ako poďakovanie za to, že ...
07.4.2020

ČO UKRÝVAL OLTÁR?

Počas demontáže starého oltára sa v ňom našli uložené listiny, ktoré si môžete pozrieť. Dva texty sú v slovenčine a tretí text je písaný v latinčine, v ktorom biskup Mons. Ambróz Lazík svojím podpisom potvrdzuje, že dňa 28. októbra 1951 konsekroval oltár ku cti Preblahoslavenej Panny Márie Nanebovzatej a mučeníkov, ktorých relikvie boli vložené do oltára. Zároveň pripomína, že veriaci môžu na výročie tejto konsekrácie získať úplné odpustky za obvyklých podmienok.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Vlastnou bohoslužbou kresťanov je láska.