Umysly sv. omši na júl, august a september 2020 - Nemčice
Od 10.3.2020 neodslúžené úmysly sv. omší boli automaticky prepísané na mesiace júl a ...
21.6.2020
Námestie s farským kostolom
Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, ...
17.6.2020
Zelený rínok a pôvodné miesto sochy sv. Antona Paduánskeho
Fotografie z histórie.
17.6.2020

ČO UKRÝVAL OLTÁR?

Počas demontáže starého oltára sa v ňom našli uložené listiny, ktoré si môžete pozrieť. Dva texty sú v slovenčine a tretí text je písaný v latinčine, v ktorom biskup Mons. Ambróz Lazík svojím podpisom potvrdzuje, že dňa 28. októbra 1951 konsekroval oltár ku cti Preblahoslavenej Panny Márie Nanebovzatej a mučeníkov, ktorých relikvie boli vložené do oltára. Zároveň pripomína, že veriaci môžu na výročie tejto konsekrácie získať úplné odpustky za obvyklých podmienok.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

MYŠLIENKA

Nedeľa je aj dňom premýšľania, ticha, vzdelávania sa a meditácie.
KKC