Sakrálne pamiatky Topoľčian.
Sakrálne pamiatky sú svedectvom vývoja duchovnej kultúry. Mnohé z nich sú dodnes ...
09.11.2019
Mrak a duna
Jeden veľmi mladý mrak sa vydal na svoju prvú cestu po oblohe v sprievode mnohých ...
09.11.2019
Čo je na druhej strane?
Starý, chorý muž prijal od svojho lekára zlú správu. Keď sa pripravoval na odchod z ...
09.11.2019

ČO UKRÝVAL OLTÁR?

Počas demontáže starého oltára sa v ňom našli uložené listiny, ktoré si môžete pozrieť. Dva texty sú v slovenčine a tretí text je písaný v latinčine, v ktorom biskup Mons. Ambróz Lazík svojím podpisom potvrdzuje, že dňa 28. októbra 1951 konsekroval oltár ku cti Preblahoslavenej Panny Márie Nanebovzatej a mučeníkov, ktorých relikvie boli vložené do oltára. Zároveň pripomína, že veriaci môžu na výročie tejto konsekrácie získať úplné odpustky za obvyklých podmienok.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Keď človek neužíva lieky, aspoň neochorie.
Aforizmus