Umysly sv. omši na júl, august a september 2020 - Nemčice
Od 10.3.2020 neodslúžené úmysly sv. omší boli automaticky prepísané na mesiace júl a ...
21.6.2020
Námestie s farským kostolom
Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, ...
17.6.2020
Zelený rínok a pôvodné miesto sochy sv. Antona Paduánskeho
Fotografie z histórie.
17.6.2020

DEŇ RADOSTI 2013

V sobotu 16.novembra 2013 ožila základná škola v Rybanoch počas Dňa radosti,na ktorý prišlo 190 detí z oblastných obcí,aby rozhýbali svet dobrom.Pohybové i tvorivé aktivity previedli deti cez misie na všetkých kontinentoch a naučili ich,aké dôležité je konať dobro v mene Ježiša.Skvelý deň naplnený radosťou detí a plnými bruškami koláčov mám zakončila sv.omša s naším bývalým p.kaplánom Dušanom Dúbravickým.Preto nezabudnime,že deň radosti je každý deň,ktorý naplníme dobrom O rok dovidenia!

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

MYŠLIENKA

Žena má v každom spore posledné slovo. Každé slovo prednesené mužom potom je začiatkom ďalšieho sporu.