Sakrálne pamiatky Topoľčian.
Sakrálne pamiatky sú svedectvom vývoja duchovnej kultúry. Mnohé z nich sú dodnes ...
09.11.2019
Mrak a duna
Jeden veľmi mladý mrak sa vydal na svoju prvú cestu po oblohe v sprievode mnohých ...
09.11.2019
Čo je na druhej strane?
Starý, chorý muž prijal od svojho lekára zlú správu. Keď sa pripravoval na odchod z ...
09.11.2019

NÁRODNÝ POCHOD ZA ŽIVOT

"Volíme život" znel košickými ulicami hlas niekoľko desiatok tisíc ľudí, ku ktorým sa pridali aj veriaci našej farnosti a dekanátu. Dňa 22.9.2013 sa v Košiciach uskutočnil PRVÝ NÁRODNÝ POCHOD ZA ŽIVOT a my sme mohli byť súčasťou tohto obrovského davu, ktorý bojoval za práva tých, ktorí nemajú možnosť hovoriť a patril tým,ktorých sa nikto nepýta.
 
Naša cesta začala 21.9.2013,ktorá bola nakrátko prerušená nefunkčnosťou dopravného prostriedku. Napriek všetkému sme sa cestou zastavili v Levoči,kde sme mali možnosť nahliadnuť do kostola sv. Jakuba (oltár majstra Pavla), srdečne nás privítali a pohostili sestry z Kongregácie Božského Vykupiteľa a navštívili sme Mariánsku horu. Naša cesta pokračovala do Košíc. Večer sme sa zúčastnili slávnostnej sv. omše,ktorá bola otvorením národného pochodu za život.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Sila neznamená vyhnúť sa rane, či dať ju prv než iný. Sila znamená nebáť sa dostať ranu, ak je to nutné riziko, ktoré musíme podstúpiť na ceste životom. Čiže riziko, ktoré musíme prijať pri hľadaní životného šťastia, či pri viere v ideály ľudskosti.