Čistenie a oprava rín na farskom kostole
Spolu s jarným upratovaním sme pristúpili k čisteniu a oprave rín na našom farskom ...
21.8.2019
Renovácia ohrady + strechy a výmena reproduktorov
V letných mesiacoch máj-júl 2019 sme okolo kostola pristúpili k viacerým vonkajším ...
21.8.2019
Víchrica poškodila strechu farského kostola
Víchrica, ktorá zasiahla Topoľčany i ďalšie okolie zo 7. na 8. augusta 2019 a ...
21.8.2019

NÁRODNÝ POCHOD ZA ŽIVOT

"Volíme život" znel košickými ulicami hlas niekoľko desiatok tisíc ľudí, ku ktorým sa pridali aj veriaci našej farnosti a dekanátu. Dňa 22.9.2013 sa v Košiciach uskutočnil PRVÝ NÁRODNÝ POCHOD ZA ŽIVOT a my sme mohli byť súčasťou tohto obrovského davu, ktorý bojoval za práva tých, ktorí nemajú možnosť hovoriť a patril tým,ktorých sa nikto nepýta.
 
Naša cesta začala 21.9.2013,ktorá bola nakrátko prerušená nefunkčnosťou dopravného prostriedku. Napriek všetkému sme sa cestou zastavili v Levoči,kde sme mali možnosť nahliadnuť do kostola sv. Jakuba (oltár majstra Pavla), srdečne nás privítali a pohostili sestry z Kongregácie Božského Vykupiteľa a navštívili sme Mariánsku horu. Naša cesta pokračovala do Košíc. Večer sme sa zúčastnili slávnostnej sv. omše,ktorá bola otvorením národného pochodu za život.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Život človeka má zmysel, ak po ňom na svete zostane trochu viac lásky a dobra.
A. Delp