Umysly sv. omši na júl, august a september 2020 - Nemčice
Od 10.3.2020 neodslúžené úmysly sv. omší boli automaticky prepísané na mesiace júl a ...
21.6.2020
Námestie s farským kostolom
Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, ...
17.6.2020
Zelený rínok a pôvodné miesto sochy sv. Antona Paduánskeho
Fotografie z histórie.
17.6.2020

NÁRODNÝ POCHOD ZA ŽIVOT

"Volíme život" znel košickými ulicami hlas niekoľko desiatok tisíc ľudí, ku ktorým sa pridali aj veriaci našej farnosti a dekanátu. Dňa 22.9.2013 sa v Košiciach uskutočnil PRVÝ NÁRODNÝ POCHOD ZA ŽIVOT a my sme mohli byť súčasťou tohto obrovského davu, ktorý bojoval za práva tých, ktorí nemajú možnosť hovoriť a patril tým,ktorých sa nikto nepýta.
 
Naša cesta začala 21.9.2013,ktorá bola nakrátko prerušená nefunkčnosťou dopravného prostriedku. Napriek všetkému sme sa cestou zastavili v Levoči,kde sme mali možnosť nahliadnuť do kostola sv. Jakuba (oltár majstra Pavla), srdečne nás privítali a pohostili sestry z Kongregácie Božského Vykupiteľa a navštívili sme Mariánsku horu. Naša cesta pokračovala do Košíc. Večer sme sa zúčastnili slávnostnej sv. omše,ktorá bola otvorením národného pochodu za život.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

MYŠLIENKA

Žena má v každom spore posledné slovo. Každé slovo prednesené mužom potom je začiatkom ďalšieho sporu.