Čistenie a oprava rín na farskom kostole
Spolu s jarným upratovaním sme pristúpili k čisteniu a oprave rín na našom farskom ...
21.8.2019
Renovácia ohrady + strechy a výmena reproduktorov
V letných mesiacoch máj-júl 2019 sme okolo kostola pristúpili k viacerým vonkajším ...
21.8.2019
Víchrica poškodila strechu farského kostola
Víchrica, ktorá zasiahla Topoľčany i ďalšie okolie zo 7. na 8. augusta 2019 a ...
21.8.2019

KARNEVAL 2013

Poslednú fašiangovú nedeľu 10.2.2013 sa tradične konal detský farský karneval na ZŠ sv. don Bosca. Zabaviť na naň prišli nielen malí,ale aj veľkí.Tento rok sme mali aj inkognito návštevu z ďalekého východu - 3 kráľov z našich duchovných radov.Chutné koláče,chytľavá hudba, súťaže a tombola sa ako obvykle podpísali pod skvelé ukončenie radostného obdobia fašiangov.Tešíme sa na repete opäť zas za rok!

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Život človeka má zmysel, ak po ňom na svete zostane trochu viac lásky a dobra.
A. Delp