Umysly sv. omši na júl, august a september 2020 - Nemčice
Od 10.3.2020 neodslúžené úmysly sv. omší boli automaticky prepísané na mesiace júl a ...
21.6.2020
Námestie s farským kostolom
Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, ...
17.6.2020
Zelený rínok a pôvodné miesto sochy sv. Antona Paduánskeho
Fotografie z histórie.
17.6.2020

KARNEVAL 2013

Poslednú fašiangovú nedeľu 10.2.2013 sa tradične konal detský farský karneval na ZŠ sv. don Bosca. Zabaviť na naň prišli nielen malí,ale aj veľkí.Tento rok sme mali aj inkognito návštevu z ďalekého východu - 3 kráľov z našich duchovných radov.Chutné koláče,chytľavá hudba, súťaže a tombola sa ako obvykle podpísali pod skvelé ukončenie radostného obdobia fašiangov.Tešíme sa na repete opäť zas za rok!

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

MYŠLIENKA

Žena má v každom spore posledné slovo. Každé slovo prednesené mužom potom je začiatkom ďalšieho sporu.