Čistenie a oprava rín na farskom kostole
Spolu s jarným upratovaním sme pristúpili k čisteniu a oprave rín na našom farskom ...
21.8.2019
Renovácia ohrady + strechy a výmena reproduktorov
V letných mesiacoch máj-júl 2019 sme okolo kostola pristúpili k viacerým vonkajším ...
21.8.2019
Víchrica poškodila strechu farského kostola
Víchrica, ktorá zasiahla Topoľčany i ďalšie okolie zo 7. na 8. augusta 2019 a ...
21.8.2019

CYKLOTURA SÁDOK

V nedeľu (19.8.2012) popoludní pozvalo Občianske združenie Nádej Topoľčany rodičov a deti na cyklovýlet na Sádok. Zraz cyklistov bol o 13:30 h na námestí pred budovou farského úradu. Hlavnými podmienkami bolo, aby bicykle a aj samotní cyklisti spĺňali bezpečnostné predpisy. Vedľajšími podmienkami sa odporúčalo vziať so sebou občerstvenie na cestu a dobrú náladu. Dokonca pre tých, ktorí nemali možnosť ísť bicyklom bol zabezpečený odvoz autom. Všetkým zúčastneným ďakujeme.
Je len na škodu, že tentokrát bolo omnoho viac dospelých cyklistov, ako tých neskôr narodených. V každom prípade si myslíme, že tie hodiny strávené na Sádku sme všetci prežili ako Božie deti, o čom svedčia i nasledujúce zábery.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Život človeka má zmysel, ak po ňom na svete zostane trochu viac lásky a dobra.
A. Delp