Sakrálne pamiatky Topoľčian.
Sakrálne pamiatky sú svedectvom vývoja duchovnej kultúry. Mnohé z nich sú dodnes ...
09.11.2019
Mrak a duna
Jeden veľmi mladý mrak sa vydal na svoju prvú cestu po oblohe v sprievode mnohých ...
09.11.2019
Čo je na druhej strane?
Starý, chorý muž prijal od svojho lekára zlú správu. Keď sa pripravoval na odchod z ...
09.11.2019

CYKLOTURA SÁDOK

V nedeľu (19.8.2012) popoludní pozvalo Občianske združenie Nádej Topoľčany rodičov a deti na cyklovýlet na Sádok. Zraz cyklistov bol o 13:30 h na námestí pred budovou farského úradu. Hlavnými podmienkami bolo, aby bicykle a aj samotní cyklisti spĺňali bezpečnostné predpisy. Vedľajšími podmienkami sa odporúčalo vziať so sebou občerstvenie na cestu a dobrú náladu. Dokonca pre tých, ktorí nemali možnosť ísť bicyklom bol zabezpečený odvoz autom. Všetkým zúčastneným ďakujeme.
Je len na škodu, že tentokrát bolo omnoho viac dospelých cyklistov, ako tých neskôr narodených. V každom prípade si myslíme, že tie hodiny strávené na Sádku sme všetci prežili ako Božie deti, o čom svedčia i nasledujúce zábery.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Sila neznamená vyhnúť sa rane, či dať ju prv než iný. Sila znamená nebáť sa dostať ranu, ak je to nutné riziko, ktoré musíme podstúpiť na ceste životom. Čiže riziko, ktoré musíme prijať pri hľadaní životného šťastia, či pri viere v ideály ľudskosti.