Umysly sv. omši na júl, august a september 2020 - Nemčice
Od 10.3.2020 neodslúžené úmysly sv. omší boli automaticky prepísané na mesiace júl a ...
21.6.2020
Námestie s farským kostolom
Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, ...
17.6.2020
Zelený rínok a pôvodné miesto sochy sv. Antona Paduánskeho
Fotografie z histórie.
17.6.2020

CYKLOTURA SÁDOK

V nedeľu (19.8.2012) popoludní pozvalo Občianske združenie Nádej Topoľčany rodičov a deti na cyklovýlet na Sádok. Zraz cyklistov bol o 13:30 h na námestí pred budovou farského úradu. Hlavnými podmienkami bolo, aby bicykle a aj samotní cyklisti spĺňali bezpečnostné predpisy. Vedľajšími podmienkami sa odporúčalo vziať so sebou občerstvenie na cestu a dobrú náladu. Dokonca pre tých, ktorí nemali možnosť ísť bicyklom bol zabezpečený odvoz autom. Všetkým zúčastneným ďakujeme.
Je len na škodu, že tentokrát bolo omnoho viac dospelých cyklistov, ako tých neskôr narodených. V každom prípade si myslíme, že tie hodiny strávené na Sádku sme všetci prežili ako Božie deti, o čom svedčia i nasledujúce zábery.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

MYŠLIENKA

Žena má v každom spore posledné slovo. Každé slovo prednesené mužom potom je začiatkom ďalšieho sporu.