Čistenie a oprava rín na farskom kostole
Spolu s jarným upratovaním sme pristúpili k čisteniu a oprave rín na našom farskom ...
21.8.2019
Renovácia ohrady + strechy a výmena reproduktorov
V letných mesiacoch máj-júl 2019 sme okolo kostola pristúpili k viacerým vonkajším ...
21.8.2019
Víchrica poškodila strechu farského kostola
Víchrica, ktorá zasiahla Topoľčany i ďalšie okolie zo 7. na 8. augusta 2019 a ...
21.8.2019

RAJECKÁ LESNÁ 2012

Aj tento rok bol mesiac máj pre nás časom detskej púte do Rajeckej Lesnej, kde nás bolo cez 2100. Na tráve sme sa naučili nové tance a ukazovačky a potom sme si spolu zatancovali na veselé erko tance. Poobedie nám však krásne slniečko vystriedal dážď a preto sme zostali schovaní a aj svätá omša bola preto v bazilike. To však nič nezmenilo na kráse a sile záverečnej svätej omše, ktorá nás posilnila v rozdávaní radosti pred odchodom domov. Ďakujeme Pánu za ochranu a všetku radosť,ktorú sme si odniesli domov .

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Život človeka má zmysel, ak po ňom na svete zostane trochu viac lásky a dobra.
A. Delp