Sakrálne pamiatky Topoľčian.
Sakrálne pamiatky sú svedectvom vývoja duchovnej kultúry. Mnohé z nich sú dodnes ...
09.11.2019
Mrak a duna
Jeden veľmi mladý mrak sa vydal na svoju prvú cestu po oblohe v sprievode mnohých ...
09.11.2019
Čo je na druhej strane?
Starý, chorý muž prijal od svojho lekára zlú správu. Keď sa pripravoval na odchod z ...
09.11.2019

RAJECKÁ LESNÁ 2012

Aj tento rok bol mesiac máj pre nás časom detskej púte do Rajeckej Lesnej, kde nás bolo cez 2100. Na tráve sme sa naučili nové tance a ukazovačky a potom sme si spolu zatancovali na veselé erko tance. Poobedie nám však krásne slniečko vystriedal dážď a preto sme zostali schovaní a aj svätá omša bola preto v bazilike. To však nič nezmenilo na kráse a sile záverečnej svätej omše, ktorá nás posilnila v rozdávaní radosti pred odchodom domov. Ďakujeme Pánu za ochranu a všetku radosť,ktorú sme si odniesli domov .

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Sila neznamená vyhnúť sa rane, či dať ju prv než iný. Sila znamená nebáť sa dostať ranu, ak je to nutné riziko, ktoré musíme podstúpiť na ceste životom. Čiže riziko, ktoré musíme prijať pri hľadaní životného šťastia, či pri viere v ideály ľudskosti.