Umysly sv. omši na júl, august a september 2020 - Nemčice
Od 10.3.2020 neodslúžené úmysly sv. omší boli automaticky prepísané na mesiace júl a ...
21.6.2020
Námestie s farským kostolom
Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, ...
17.6.2020
Zelený rínok a pôvodné miesto sochy sv. Antona Paduánskeho
Fotografie z histórie.
17.6.2020

RAJECKÁ LESNÁ 2012

Aj tento rok bol mesiac máj pre nás časom detskej púte do Rajeckej Lesnej, kde nás bolo cez 2100. Na tráve sme sa naučili nové tance a ukazovačky a potom sme si spolu zatancovali na veselé erko tance. Poobedie nám však krásne slniečko vystriedal dážď a preto sme zostali schovaní a aj svätá omša bola preto v bazilike. To však nič nezmenilo na kráse a sile záverečnej svätej omše, ktorá nás posilnila v rozdávaní radosti pred odchodom domov. Ďakujeme Pánu za ochranu a všetku radosť,ktorú sme si odniesli domov .

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

MYŠLIENKA

Žena má v každom spore posledné slovo. Každé slovo prednesené mužom potom je začiatkom ďalšieho sporu.