Umysly sv. omši na júl, august a september 2020 - Nemčice
Od 10.3.2020 neodslúžené úmysly sv. omší boli automaticky prepísané na mesiace júl a ...
21.6.2020
Námestie s farským kostolom
Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, ...
17.6.2020
Zelený rínok a pôvodné miesto sochy sv. Antona Paduánskeho
Fotografie z histórie.
17.6.2020

VÝLET DO ZOO A DINOPARKU

 Sobotu 28.4.2012 sme sa spolu s deťmi a ich rodičmi vydali na výlet do bratislavskej zoologickej záhrady a dinoparku. Počasie nám prialo a preto sme videli všetky zvieratká. Deti dostali súťažné úlohy a za nájdenie zvieratiek dostali sladkú odmenu. Niektorí z nás sa v 3D kine aj vyľakali z ožívajúcich dinosaurov. Domov sme sa vrátili opálení a po celom dni spokojne unavení. Ďakujeme všetkým, ktorí nám vymodlili počasie a krásny deň. Dúfame, že sa podobné akcie budú častejšie opakovať.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

MYŠLIENKA

Žena má v každom spore posledné slovo. Každé slovo prednesené mužom potom je začiatkom ďalšieho sporu.