Sakrálne pamiatky Topoľčian.
Sakrálne pamiatky sú svedectvom vývoja duchovnej kultúry. Mnohé z nich sú dodnes ...
09.11.2019
Mrak a duna
Jeden veľmi mladý mrak sa vydal na svoju prvú cestu po oblohe v sprievode mnohých ...
09.11.2019
Čo je na druhej strane?
Starý, chorý muž prijal od svojho lekára zlú správu. Keď sa pripravoval na odchod z ...
09.11.2019

VÝLET DO ZOO A DINOPARKU

 Sobotu 28.4.2012 sme sa spolu s deťmi a ich rodičmi vydali na výlet do bratislavskej zoologickej záhrady a dinoparku. Počasie nám prialo a preto sme videli všetky zvieratká. Deti dostali súťažné úlohy a za nájdenie zvieratiek dostali sladkú odmenu. Niektorí z nás sa v 3D kine aj vyľakali z ožívajúcich dinosaurov. Domov sme sa vrátili opálení a po celom dni spokojne unavení. Ďakujeme všetkým, ktorí nám vymodlili počasie a krásny deň. Dúfame, že sa podobné akcie budú častejšie opakovať.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Sila neznamená vyhnúť sa rane, či dať ju prv než iný. Sila znamená nebáť sa dostať ranu, ak je to nutné riziko, ktoré musíme podstúpiť na ceste životom. Čiže riziko, ktoré musíme prijať pri hľadaní životného šťastia, či pri viere v ideály ľudskosti.