Čistenie a oprava rín na farskom kostole
Spolu s jarným upratovaním sme pristúpili k čisteniu a oprave rín na našom farskom ...
21.8.2019
Renovácia ohrady + strechy a výmena reproduktorov
V letných mesiacoch máj-júl 2019 sme okolo kostola pristúpili k viacerým vonkajším ...
21.8.2019
Víchrica poškodila strechu farského kostola
Víchrica, ktorá zasiahla Topoľčany i ďalšie okolie zo 7. na 8. augusta 2019 a ...
21.8.2019

VÝLET DO ZOO A DINOPARKU

 Sobotu 28.4.2012 sme sa spolu s deťmi a ich rodičmi vydali na výlet do bratislavskej zoologickej záhrady a dinoparku. Počasie nám prialo a preto sme videli všetky zvieratká. Deti dostali súťažné úlohy a za nájdenie zvieratiek dostali sladkú odmenu. Niektorí z nás sa v 3D kine aj vyľakali z ožívajúcich dinosaurov. Domov sme sa vrátili opálení a po celom dni spokojne unavení. Ďakujeme všetkým, ktorí nám vymodlili počasie a krásny deň. Dúfame, že sa podobné akcie budú častejšie opakovať.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Život človeka má zmysel, ak po ňom na svete zostane trochu viac lásky a dobra.
A. Delp